Tuesday, October 23, 2012
BERDASARKAN SOALAN PERCUBAAN SPM 2012
(Dipetik dan diubahsuai daripada blog bmspm.

Bahagian 1 : 
REMAJA

1.     Setiap remaja perlu mempersiapkan diri untuk menjayakan  wawasan pada tahun 2020. Jelaskan peranan anda sebagai remaja untuk menjayakan negara tersebut.
Peranan yang perlu dimainkan oleh remaja

Ø  Belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam bidang pelajaran- pelajaran dapat melahirkan remaja yang berdaya saing - belajar dalam pelbagai lapangan
Ø  Belajar pelbagai kemahiran- melanjutkan pelajaran ke pusat-pusat pengajian yang menawarkan kursus-kursus kemahiran – Kolej Komuniti, Institut Kemahiran Negara, Institut Kemahiran Mara dan sebagainya..
Ø  Bersiap sedia dengan ilmu kepimpinan – menjadi pemimpin yang berwibawa - memastikan Negara terus berkembang dengan pesat - menghadiri seminar motivasi dan belajar kepimpinan di sekolah - menjadi ketua dalam kegiatan kurikulum dan kokurikulum.
Ø  Mempelajari sejarah Negara – menanamkan semangat cinta akan Negara dalam diri – mengetahui liku-liku perjuangan tokoh-tokoh yang memerdekakan Negara ini menghargai perjuangan mereka-berusaha agar penjajahan tidak berulang lagi.
Ø  Mempelajari ilmu agama- menjadi banteng diri - dapat menjauhi gejala yang tidak baik – terlibat dengan penagihan dadah – bangkai bernyawa – musuh negara-boleh menjejaskan nama baik negara.

2.     Remaja kini  berdepan dengan pelbagai tekanan dalam usaha memenuhi keingingan ibu bapa dan guru untuk menjadi pelajar yang cemerlang.  Tekanan yang dihadapi telah menyebabkan ada segelintir remaja mengambil tindakan yang tidak sesuai. Jelaskan usaha-usaha yang perlu anda lakukan  untuk menangani tekanan.

Ø  Melibatkan diri dalam aktiviti sukan dan riadah
Ø  Berkongsi masalah dengan ibu bapa / rakan-rakan
Ø  Melancong bersama keluarga dan rakan-rakan
Ø  Berjumpa dengan kaunselor / orang berkenaan sekiranya mempunyai
masalah
Ø  Melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti kemasyarakatan
Ø  Berfikiran positif
Ø  Menghadiri majlis-majlis keagamaan


3.     Anda telah menyertai Program motivasi yang telah diarjurkan oleh pihak sekolah.  Pelbagai aktiviti diadakan.  Jelaskan bagaimana program tersebut telah menimbulkan kesedaran dalam diri anda untuk terus  berjaya.

Ø  membentuk sahsiah diri supaya lebih berdisiplin
Ø  motivasi untuk belajar lebih  bersungguh-sungguh
Ø  pengurusan masa yang sistematik
Ø  membentuk ketahanan fizikal dan mental
Ø  mengasah bakat kepemimpinan
Ø  menambahkan ilmu pengetahuan


4.     Nilai murni yang harus diamalkan oleh remaja :

Ø  Menghormati ibu bapa
Ø  Keperihatinan terhadap warga tua
Ø  Tanggungjwb membantu guru
Ø  Menjaga maruah diri dan keluarga.
Ø  Mengamalkan sikap bersopan santun
Ø  Mematuhi peraturan dan undang-undang negara.


 5.     Remaja bersahsiah mulia mampu membangunkan sesebuah negara. Oleh sebab itu, ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk sahsiah murni anak-anak mereka.
Bincangkan.

Peranan ibu untuk membentuk sahsiah murni :
Ø  Memperuntukan masa berkualiti bersama anak-anak
Ø  Menekankan kecemerlangan dalam akademik
Ø  Penghayatan terhadap ilmu agama
Ø  Menyelami perasaan atau masalah yang dialami anak-anak
Ø  Memenuhi keperluan anak-anak secara terkawal
Ø  Mengenali rakan anak-anak masing-masing
Ø  Mengamalkan akitiviti secara bersama – berekreasi, makan, solat.
Ø  Memberikan kasih sayang yang seimbang kepada semua anak-anak


6.     Remaja memberikan sumbangan penting untuk mengharumkan nama sekolah.  Sebagai remaja jelaskan cara-cara yang dapat anda lakukan untuk mengharumkan nama sekolah.

Ø  Mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan
Ø  Mencipta kemenangan dalam pelbagai pertandingan yang disertai
Ø  Sentiasa berakhlak mulia dan menjauhkan diri daripada masalah sosial
Ø  Menjadi pelajar contoh bagi semua pelajar
Ø  Menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran sekolah
Ø  Berdisiplin dan menjaga nama baik sekolah ketika mengikuti aktiviti luar.
Ø  Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan di luar sekolah.


7.     Kebanyakan anak hari ini berdepan dengan pelbagi masalah.  Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis rencana untuk disiarkan dalam akhbar tempatan. Tajuk rencana tersebut ialah  “Peranan Keluarga Dalam Membantu Anak-anak Mengatasi Masalah”.  Tulis rencana itu selengkapnya.

Ø  Memberikan kasih sayang yang saksama dan tidak berbelah bahagi
Ø  Meluangkan masa yang berkualiti dengan anak-anak
Ø  Keluarga mengawasi perilaku anak-anak ketika berada di luar rumah.
Ø  Melengkapkan anak-anak dengan ilmu agama
Ø  Menyediakan kemudahan dan keperluan asas yang sesuai di rumah
Ø  Sentiasa peka dengan masalah yang anak-anak hadapi
Ø  Bersikap sedia mendengar dan bertolak ansur
Ø  Bercakap dan berbincang dalam suasana lemah lembut


8.     Kepentingan semangat berpasukan dalam kalangan pelajar.
Ø  Sesuatu pekerjaan menjadi lebih mudah dengan adanya kerjasama.
Ø  Menerapkan nilai kerjasama dan toleransi dalam diri pelajar
Ø  Mengeratkan hubungan antara rakan sebaya.
Ø  Dapat berkongsi idea dan pengetahuan untuk kecemerlangan bersama.
Ø  Menjadikan sesuatu program yang dirancang lebih berkesan dan menarik melalui kesepakatan yang dipersetujui bersama.
Ø  Membentuk satu pasukan yang mantap dan diyakini oleh semua pihak.

  
9.     Ciri-ciri remaja berwawasan ;
Ø  melengkapkan diri mereka dengan pelbagai ilmu pengetahuan dalam pelbagai aspek
Ø  menanamkan sifat tidak jemu dalam menimba ilmu pengetahuan
Ø  berusaha bersungguh-sungguh supaya dapat bersaing secara sihat antara satu sama lain
Ø  generasi muda sekarang perlulah mempunyai sifat keterbukaan
Ø  generasi muda untuk menyiapkan diri dengan kemahiran dan skil-skil yang kontemporari
Ø  Mempunyai daya kepimpinan untuk mewarisi kepimpinan negara.
Ø  Bersikap matang dan rasional dalam memperkatakan sesuatu isu / polemik.
Ø  Bersikap berani dan bertanggungjawab dalam menunaikan amanah dalam pekerjaan.


1 comment: