Monday, July 16, 2012

Istilah KOMSAS
ISTILAH KOMSAS YANG HARUS DIKUASAI OLEH PELAJAR:

BAHAGIAN 1 :

SINOPSIS
Ringkasan cerita yang memberikan gambaran keseluruhan sesebuah karya.

TEMA
Sesuatu yang menjadi menjadi fikiran atau persoalan yang mendasari sesebuah cerita. Tema adalah berdasarkan pengalaman watak utama dalam sesebuah karya.

PERSOALAN
Perkara atau hal yang ditonjolkan dalam  sesebuah karya yang memantapkan tema.

PLOT.
Jalan cerita atau rentetan peristiwa yang mempunyai sebab-musabab.

PERMULAAN CERITA ( EKSPOSISI )
Memperkenalkan pembaca kepada satu-satu situasi khusus seperti latar masa, tempat, dan watak-watak dalam cerita.

PERKEMBANGAN
Peristiwa-peristiwa yang mengandungi konflik dan saspens. 

KLIMAKS
Puncak cerita iaitu suatu detik yang paling tegang akibat daripada konflik-konflik yang berlaku sebelumnya iaitu dalam perkembangan cerita.


PELERAIAN
Peristiwa yang berlaku selepas klimaks. Dalam bahagian ini, sesuatu masalah terlerai dan nasib watak-watak yang terlibat ditentukan


PENGAKHIRAN/ PENYELESAIAN.
Peristiwa yang mengarah kepada penyelesaian.


WATAK.
Pihak yang mengambil bahagian dalam sesebuah cereka. Mereka dicipta untuk memain-kan peranan bagi menyokong idea pokok dan mengembangkannya hingga akhir cerita. Watak ini dipegang oleh manusia atau bukan manusia tetapi diberi sifat-sifat manusia.


JENIS WATAK.


WATAK BULAT.
Watak yang dibangunkan secara keseluruhan dan diberi pelbagai kemungkinan sifat manusia. Digambarkan tidak sepenuhnya baik dan tidak sepenuhnya jahat. Oleh itu, tindakannya tidak dapat diagak oleh pembaca.


WATAK PIPIH.
Watak yang tidak dibangunkan secara keseluruhan tetapi diperkenalkan melalui satu aspek peribadinya sahaja. Kalau watak itu jahat, kita akan dihidangkan dengan tindak-tanduknya yang jahat sahaja sepanjang cerita tersebut. Biasanya watak sampingan boleh dianggap watak pipih.


WATAK DINAMIS.
Watak yang penuh bertenaga dan sentiasa mengalami perubahan mengikut perkembangan cerita. Watak dinamis ialah watak bulat.


WATAK STATIS
Watak yang beku dan tidak mengalami apa-apa perubahan sepanjang cerita. Watak statis boleh dianggap sebagai watak pipih.


WATAK UTAMA
Watak yang memainkan peranan utama dalam sesebuah lakonan.


WATAK SAMPINGAN
Watak pembantu yang membantu watak utama dalam menjalankan peranannya membangunkan sesebuah cerita.


PERWATAKAN.
Sifat-sifat manusia secara menyeluruh yang dilihat melalui perasaan, keinginan, cara berfikir, cara bertindak dan sebagainya.


IMBAS MUKA
Peristiwa yang diramalkan, dibayangkan atau dijangkakan akan berlaku.


IMBAS KEMBALI
Peristiwa atau kejadian yang telah berlaku yang digambarkan melalui penceritaan semula.


PEMERIAN
Peristiwa, watak, objek atau perbuatan yang diceritakan atau digambarkan secara menyeluruh oleh pengarang.


DIALOG
Pertuturan antara watak sama ada dalam bentuk perbualan, perbincangan, pertengkaran dan sebagainya.


MONOLOG DALAMAN.
Pengucapan batin yang berupa kata hati atau perkara yang difikirkan.


MONOLOG
Pertuturan atau pengucapan seseorang watak yang ditujukan kepada dirinya sendiri ataupun kepada pembaca.


NILAI MURNI 
Tingkah laku atau perbuatan baik dan disenangi yang boleh dijadikan teladan.

NILAI KEMANUSIAAN
BAIK HATI
JUJUR
BIJAKSANA
YAKIN DIRI
MESRA
BERANI
BERTANGGUNGJAWAB
TEGAS
BERSIH
TABAH
SABAR
SOPAN


NILAI KEMASYARAKATAN.
TOLONG-MENOLONG
BEKERJASAMA
TAAT SETIA
ADIL
SIMPATI
HORMAT-MENGHORMATI
PATRIOTIK
KEBEBASAN
UNSUR KEKELUARGAAN
UNSUR CINTA DAN KASIH SAYANG
LATAR 
Gambaran tentang persekitaran atau latar belakang sesebuah cerita termasuklah masa, tempat dan masyarakat


LATAR MASA.
Merujuk kepada masa atau zaman.


LATAR TEMPAT.
Tempat sesuatu peristiwa itu berlaku.


LATAR MASYARAKAT.
Keadaan atau gambaran masyarakat yang terdapat dalam cerita. Ini termasuklah cara hidup mereka, cara mereka berfikir, cara mereka bekerja, status atau kedudukan mereka dan sebagainya.

Tuesday, July 10, 2012

Peranan Keluarga Dalam Menangani Masalah Sosial
PERANAN KELUARGA DALAM MENANGANI GEJALA SOSIALPada alaf globalisasi dan modenisasi ini, gejala sosial sentiasa menghiasi lembaran akhbar.  Gejala sosial yang semakin meruncing telah menggusarkan masyarakat. Fenomena  ini diibaratkan duri dalam daging dalam sosial kita. Kenapa pembangunan mentaliti rakyat kita tidak selaras dengan pembangunan fizikal kita sehingga penyakit sosial sentiasa menjadi-jadi bagai cendawan tumbuh selepas hujan?  Tampaknya, masalah gengsterisme,  vandalisme, samseng jalanan,  pembuangan bayi,  remaja lari dari rumah sering berkait rapat dengan kebejatan institusi keluarga. Walhal, peranan keluarga amat signifikan untuk  mengekang sindrom sosial terutamanya masalah remaja.
Salah satu peranan institusi keluarga adalah ibu bapa perlu memberikan didikan agama dan moral kepada anak mereka sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya.  Didikan agama dan moral bagaikan perisai yang berupaya menghalang segala godaan maksiat . Senario ini dapat membantu anak-anak mengelakkan diri daripada terlibat dengan gejala sosial.  Sebagai contoh, bapa boleh mengajar anak-anak mereka sendiri atau menghantar mereka ke sekolah agama.  Ketua keluarga perlu membimbing anggota keluarga untuk menjalankan solat sembahyang dan mengaji kitab-kitab.  Sehubungan dengan itu, anak-anak dapat membezakan antara kaca dengan permata kerana mempunyai jati diri yang kukuh sebagai pedoman hidupnya.
Selain itu, ibu bapa juga bertanggungjawab  untuk mengawasi pergerakan anak-anak. Ibu bapa perlulah mengawasi tingkah laku anak mereka sama ada di sekolah mahu pun di luar kawasan sekolah. Hal ini  terjadi demikian kerana  banyak pengaruh luaran seperti pengaruh rakan sebaya akan menghasut jiwa remaja yang bertelinga nipis dan pantang dicabar.  Jika rakan sebaya mereka tidak berperibadi mulia,  remaja yang setahun jagung dan darah setampuk pinang pasti akan mengikut jejak langkah rakan mereka, seperti melepak, berlumba haram dan sebagainya.  Lantarannya, pergaulan anak tidak boleh dipandang enteng oleh ibu bapa. Dengan kata lain , ibu bapa perlu mewujudkan keluarga yang bahagia demi membentuk personaliti anak-anak  yang mulia sehingga berjaya.
Tidak dapat disangkal lagi bahawa ibu bapa dan ahli keluarga yang lebih tua perlu menjadi contoh dan  teladan yang baik kepada anak-anak. Suri teladan ibu bapa  mampu membentuk sahsiah  anak-anak. Tambahan pula, sikap anak-anak yang suka meniru apa-apa sahaja yang dilihatnya. Bak kata peribahasa, “bagaimana acuan begitulah kuihnya”.  Ibu bapa perlu menjauhi kegiatan yang negatif seperti merokok, minum alkohol, mengakses laman web lucah dan lain-lain lagi.   Bapa borek anak rintik merupakan peribahasa yang perlu dihayati oleh ibu bapa. Sikap ibu bapa yang ego, individualistik, materialistik, dan bongkak  akan mencanai generasi  muda yang berakhlak biadab dan berbudaya sumbang.
Dalam pada itu, kasih sayang yang sempurna  dan kamil amat diperlukan oleh anak-anak. Ekoran daripada itu , ibu bapa wajar memberikan kasih sayang yang sepenuhnya kepada anak-anak. Kejadian  ini berlaku  kerana anak-anak yang kurang mendapat kasih sayang akan mudah terpengaruh oleh  gejala sosial. Ibu bapa perlu sentiasa melayani anak mereka bagai  menatang minyak yang penuh. Sebagai contoh, ibu bapa sewajarnya membelai dan mengucapkan kata-kata sayang kepada anak-anak mereka. Sementelahan, ibu bapa perlu memberikan pujian yang ikhlas ketika anak mereka mencapai sesuatu kejayaan atau melakukan perkara yang betul. Dengan itu, anak-anak akan berasa gembira dan seronok berada di rumah bersama-sama keluarga mereka. Mereka pun sanggup meluahkan isi hati ketika mengalami kemusykilan kerana ibu bapa mereka bersedia mendengar rintihan jiwa mereka. Ternyata keluarga yang harmoni  berdominan untuk  membanteras kegiatan negatif.
Di samping itu , setiap ahli keluarga juga perlu sentiasa berkongsi masalah. Ibu bapa harus  sentiasa bertanyakan masalah anak-anak.  Seterusnya, ibu bapa perlu membantu anak-anak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, ibu bapa boleh meluangkan masa untuk membantu masalah pelajaran anak-anak. Sebaliknya anak-anak perlu memahami tanggungjawab dan bebanan ibu bapa mereka. Anak-anak perlu sentiasa membantu ibu bapa membuat kerja rumah tangga untuk meringankan tekanan mereka. Dengan itu,  setiap anggota keluarga akan berasa diri mereka diberikan perhatian oleh ahli keluarga yang lain. Aktiviti keluarga seperti gotong-royong dan hari keluarga patut diadakan dari semasa ke semasa supaya mengeratkan silaturahim sekeluarga.
Secara tuntasnya, segala langkah di atas tidak akan berjaya sekiranya tidak mendapat kerjasama daripada semua ahli keluarga seperti ibu bapa, abang dan kakak. Slogan “Keluargaku, syurgaku”, dan “Semakin hari semakin sayang” patut dihayati oleh seisi komuniti kita supaya melahirkan masyarakat madani dan sakinat
Dipetik dan diubahsuai dari Blog Cikgu Tan