Sunday, July 21, 2013

Analisis Pengetahuan dan Kemahiran Berbahasa ( Kesalahan Ejaan, Imbuhan, Istilah, Kata dan Tatabahasa)


Bentuk Soalan 3 (c)
Tahun
Kesalahan Ejaan
Kesalahan Imbuhan
Salah
Betul
Salah
Betul
SPMN 2004
Menanggongnya
Menanggungnya
menasihati
Menasihatkan
Pelancung
Pelancong
pesisiran
Persisiran
Program
Program
dipereratkan
dipererat /dieratkan
SPMU 2005
Gantirugi
ganti rugi
menyiapkan
Disiapkan
ketrampilan
Keterampilan
perkukuhkan
diperkukuh/dikukuhkan
aturcara
atur cara
Dimuat
dimuatkan
SPMN 2005
eko-pelancongan
Ekopelancongan
mengayakan
kekayaan
profesyen
Profesion
keterangan
penerangan
semalaysia
se-Malaysia
mengenengahkan
mengetengahkan
SPMU 2006
pra-sekolah
Prasekolah
Dedahan
pendedahan
Disamping
Di samping
mempastikan
memastikan
Dianalisa
Dianalisis
perincian
terperinci
SPMN 2006
Wakil Rakyat
Wakil rakyat
mensyorkan
mengesyorkan
e-mail
e-mel
menyampai
menyampaikan
anti-dadah
Antidadah
Dilancar
dilancarkan
SPMU 2007
penguatkuasa
penguat kuasa
Melulus
meluluskan
gulungan
Golongan
kenaikkan
kenaikan
sendiket
Sindiket
penyerbuan
serbuan
SPMN 2007
mendokong
Mendukung
kemasyarakatan
pemasyarakatan /memasyarakatkan
di pantau
Dipantau
melupuskan
pelupusan
prodaknya
Produknya
mensasarkan
menyasarkan
SPMU
2008
sekaligus
sekali gus
Pengguna
Penggunaan
naskah
Naskhah
bertulisan
bertulis
kaligerafi
Kaligrafi
disertakan
disertai
SPMN 2008
perihatin
Prihatin
menyintai
mencintai
di landa
Dilanda
menghulur
menghulurkan
tersiksa
Terseksa
mengembleng
menggembleng
SPMU 2009
sinario
Scenario
bercakap
percakapan
Ada kalanya
Adakalanya
dicampuradukan
dicampuradukkan
pro-aktif
Proaktif
menjejas
menjejaskan
SPMN 2009
kafetaria
Cafeteria
persediaan
menyediakan /penyediaan
losyen
Losen
melembuti
melembutkan
eletronik
Elektronik
pelajaran
pembelajaran /pemelajaran
SPMU 2010
songkit
Songket
dikenal
terkenal
otomatik
Automatic
pemerosesan
pemprosesan
tulin
Tulen
Hasilan
Menghasilkan
SPMN
2010
gemuroh
Gemuruh
mengkagumkan
mengagumkan
ekspidisi
Ekspedisi
digalakan
digalakkan
ambulan
Ambulans
Dikejar
Dikejarkan
SPMU
2011
Febuari
Februari
kemasukkan
kemasukan
sesaorang
Seseorang
melebihi
Berlebihan
deligasi
Delegasi
penubuhan
Menubuhkan
SPMN
2011
ibubapa
ibu bapa
pefileman
Perfileman
wira wati
Wirawati
mempengaruhi
dipengaruhi
akedemik
Akademik
dibawa-bawa
terbawa-bawa
SPMU
2012
melipat gandakan
Melipatgandakan
penumbuhan
pertumbuhan
petrolium
Petroleum
dibentuk
membentuk /terbentuk
neokolonialisma
Neokolonialisme
merdeka
kemerdekaan
SPMN
2012
intrepretasi
Interpretasi
diambil kira
mengambil kira
dibandar-bandar
di bandar-bandar
memiliknya
memilikinya
multi etnik
Multietnik
pengongsian
Perkongsian
SPMU
2013
mi
mee
dipamerkan
dipamer
pesonaliti
personaliti
menunjuk
menunjukkan
Eko-sistem
ekosistem
memupuskan
kepupusan

 
Soalan 3 (d)
Tahun
Kesalahan Kata /istilah
Kesalahan bahasa
Salah
Betul
Salah
Betul
SPMU
2004
Wakil (Besar)
Duta
Atas
di atas
Sijil
Watikah
Letrik
elektrik
pengajian
penyelidikan
Antara perkara-perkara
Antara perkara
(bahan) makanan
Mentah
Pada
dalam
SPMN
2004
Pusat
tapak
di atas
atas
Baki
kesan
menggegarkan
menggemparkan
pemidato
penceramah
Semua peserta-peserta
Semua peserta
SPMU
2005
pemulihara
pencinta
Dari
daripada
telefon tangan
telefon bimbit
Bersama
bersama-sama
(Yang) Berusaha
Berhormat
Aluan
aluan-aluan
SPMN
2005
mengisytiharkan
merasmikan
Berbanyak
berbanyak-banyak
Wasiat
pesan /nasihat
ini,
ini!
kelawar-kelawar
kelawar
Di
pada
SPMU
2006
menayangkan
mempamerkan
Untuk
supaya
lintang-pukang
kelam-kabut
paling penting sekali
paling penting / penting sekali
pertukaran
anjakan
Kepada
pada
SPMN
2006
perlawanan
persaingan
selain daripada
selain
layan sendiri
layan diri
Stesen minyak-stesen minyak
Stesen-stesen minyak
menambahkan
meningkatkan
di dalam
dalam
SPMU
2007
kecelaruan
kesesakan /kesibukan
 Oleh kerana
Oleh sebab
pentas legar
ruang legar
Antara peserta-peserta
Antara peserta
amalan
urusan
Pada
kepada
SPMN
2007
 Atur susun
Susun atur
Dari
Daripada
membajak
menuai /memotong/ membanting
Keseluruhan penduduk-penduduk
Keseluruhan penduduk/ Penduduk-penduduk
 pindaan
rombakan
Setengah
Sesetengah
SPMU 2008
menghabiskan
membelanjakan
berbagai
berbagai-bagai
melahirkan
membentuk /mewujudkan
demi untuk
demi / untuk
berjalan
berfungsi
penghawa dingin
pendingin hawa
SPMN
2008
dimansuhkan
dibatalkan /ditangguhkan /ditunda
supaya
untuk
berhemah
berhemat
diperoleh oleh saya
saya peroleh
menganggarkan
meramalkan
di lain-lain kawasan
di kawasan-kawasan lain
SPMU
2009
Seutas
serawan
Selain daripada
Selain
Mana
mana-mana
kebolehan
keputusan/kelulusan
kertas kerja-kertas kerja
kertas-kertas kerja
konvokesyen
konvensyen
SPMN 2009
Besar
serius/kritikal /tinggi
di dalam
dalam
lengkap
seimbang
supaya
untuk /bagi
Pada
terhadap /kepada
silap laku
salah laku
SPMU 2010
kekacauan
keruntuhan
sejak daripada
sejak dari @sejak /dari
penyatuan
perpaduan
berbilang-bilang
berbilang
mengeluarkan
melahirkan
Di antara
Antara
SPMN
2010
sederetan rumah-rumah
sederetan rumah
di tapak
di kawasan / taman
supaya
untuk /bagi
mara
marak /merebak
pemilik-pemilik rumah alami
dialami oleh pemilik-pemilik rumah
ditafsirkan
Ditaksirkan
SPMU
2011
kedoktoran
perubatan
menerangkan tentang
menerangkan cara-cara
Becok
petah
sebahagian peserta-peserta
sebahagian peserta
Sikap
semangat
saling bantu-membantu
saling membantu
SPMN
2011
berkuantiti
berkualiti
koleksi lagu-lagu
koleksi lagu /lagu-lagu
khusus
kursus
guru mereka tetapkan
ditetapkan oleh guru mereka
tinggal
bersemayam
terpaling indah
paling indah /terindah
SPMU
2012
Benda
makhluk /hidupan
umpama sebagai
umpama (sebagai gugur)
disalahertikan
disalahgunakan
sewenangnya
sewenang-wenangnya
melupuskan
memusnahkan/merosakkan
yang tindakan
bahawa tindakan
SPMN
2012
konklusif
kondusif
dan sebaliknya
atau sebaliknya
jasa
pekerja
kebanyakan murid-murid
kebanyakan murid
inspirasi
aspirasi
di masa depan
pada masa depan
SPMU
2013
memberi darah
menderma darah
supaya
untuk
bonus
ganjaran
dari
daripada
terbuka
terdedah
bukan baik
tidak baik