Monday, April 29, 2013

Penghayatan Rukun Negara


TEKS PIDATO:

Terima kasih saudara pengemudi majlis ;

Dengarkan ya :

Wakil Rakyat Berpakaian penuh bergaya
Untuk Memantau Bahagian dan Kawasan
Indah Bunyinya Pidato Saya
Rukun Negara Penjamin Generasi Berwawasan

Assalamualaikum w.b.t. dan Salam Keilmuan;

Yang Arif dan berpaksikan kebenaran, barisan panel hakim,
Yang Setia dengan jam randiknya, saudari penjaga masa,
Yang dikasihi barisan pemidato dan
Hadirin warga dewan yang budiman.

Penghayatan Rukun Negara Penjamin Generasi Berwawasan – begitulah tajuk pidato saya pada pagi ini. Sebelum bahtera pidato saya layarkan, izinkan saya untuk merungkaikan frasa frasa penting dalam tajuk pidato yang akan saya  sampaikan.

PENGHAYATAN BERMAKSUD PERIHAL MEMAHAMI DAN MERASAI

RUKUN NEGARA PULA IALAH FALSAFAH ATAU IDEOLOGI NEGARA MALAYSIA

GENERASI BERWAWASAN MEMBAWA ERTI PEWARIS BANGSA YANG MEMPUNYAI PANDANGAN JAUH DAN MATLAMAT YANG JELAS

Nah, sudah terang lagi bersuluh – Dengan menghayati Rukun Negara mampu melahirkan rakyat yang sayang akan Negara dan mempunyai pandangan yang jauh untuk menjadikan Negara kita terkenal di seantero dunia.

Selaku warganegara, kita seharusnya memahami, menghayati dan mengimplementasikan Rukun Negara dalam kehidupan kita. Mungkin perkara ini dianggap remeh oleh sebilangan kita, tetapi kita mesti sedar yang Rukun Negara inilah yang akan membentuk nilai peribadi yang tinggi dalam diri warganegara Malaysia terutamanya untuk melahirkan rakyat yang cinta akan Negara dan berusaha memajukan Negara ini ..

Hadirin warga dewan;
Rukun Negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Ia telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara.

Ingatkah kita tentang Ikrar rukun Negara ?

Maka kami rakyat Malaysia, berikrar,  akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami,  untuk mencapai cita-cita tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut;

· Kepercayaan kepada Tuhan
· Kesetiaan kepada Raja dan Negara
· Keluhuran Perlembagaan
· Kedaulatan Undang-undang
· Kesopanan dan Kesusilaan


Kepercayaan kepada Tuhan

Bangsa dan Negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah agama rasmi Persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan-kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian di dalam Persekutuan dan tindakan membeza-bezakan terhadap seseorang warganegara atas alasan agama adalah dilarang sama sekali. Jawatankuasa penggubal Rukun Negara menyedari akan pentingnya agama dan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan
manusia. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan keperibadian seseorang dan juga sesuatu bangsa dan negara. Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam Rukun Negara. Generasi yang tidak mempunyai kerpercayaan agama akan runtuh akhlaknya dan rosak matlamat hidup kerana mereka akan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama mereka. Jelas terbukti, agama mengajak kita melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukkan. Pepatah ada mengatakan Hilang Agama, Hilanglah Panduan Hidup Kita.


Kesetiaan Kepada Raja dan Negara

Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berpelembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Selaras dengan kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Raja mengikut Perlembagaan, sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri, dan Yang Di-Pertua Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Seri Paduka Baginda, Raja-Raja dan Yang Di-Pertua Negeri adalah merupakan lambang perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada Raja dan Negara bermaksud, bahawa setiap warganegara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat
mereka bermastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Generasi yang taat setia kepada raja dan Negara akan senantiasa menghormati pemimpin dan akan melakukan perkara-perkara yang tidak menderhaka kepada pemimpin mereka. Sikap ini akan mewujudkan sebuah Negara yang aman, makmur, bahagia dan sejahtera. Generasi yang tidak setia ibarat Anak Ayam Kehilangan Ibu dan akan bertempiaran dengan hala tuju yang tidak pasti.


Warga Dewan Yang Budiman,
Menyelusuri prinsip rukun Negara yang ketiga iaitu Keluhuran Perlembagaan

Prinsip ini menekan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan Perlembagaan Negara. Perlembagaan Negara adalah sumber perundangan yang tertinggi. Fungsinya untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warganegara. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai, serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan Perlembagaan Negara. Perlembagaan Negara telah digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini. Dengan demikian ia merupakan satu kontrak social rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu gugat oleh mana-mana individu atau mana-mana pihak. Perlembagaan Malaysia menentukan pola politik dan kedudukan sosio-ekonomi rakyat di negara ini. Ia adalah sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosio-ekonomi rakyat. Generasi yang memahami prinsip ini akan sentiasa menjunjung aspirasi Negara dan memahami hak dan kebebasan yang mereka miliki dan akan sentiasa mempertahankan kontrak sosial yang telah dirangka dan dipersetujui sejak dahulu lagi.


Kedaulatan Undang-Undang

Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang di mana setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Kebebasan asasi terjamin bagi semua warganegara Malaysia. Undang-undang negara berasaskan kepada Perlembagaan. Oleh itu kedaulatannya perlu diterima dan dipertahankan. Tanpa undang-undang, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil. Oleh itu undang-undang negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Kewujudan undang-undang akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dapa bergerak dengan licin dan teratur tanpa sebarang kekacauan, di mana semua anggota masyarakat akan merasas selamat. Hak-hak semua rakyat boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang serta perkara-perkara sebagaimana yang dijamin oleh Perlembagaan Negara. Hak-hak dari kebebasan yang dijamin oleh Perlembagaan itu tidaklah termasuk hak menggulingkan kerajaan sama ada dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang tidak menurut Perlembagaan. Generasi  masa kini harus memahami prinsip dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kedaulatan undang-undang yang dijunjung akan menjamin kehidupan yang adil dan saksama sekaligus akan mewujudkan masyarakat yang hidup dalam suasana aman dan selamat.


Kita hayati prinsip rukun Negara yang kelima iaitu Kesopanan dan Kesusilaan

Prinsip ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat. Tujuannya ialah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni yang dijalankan sekarang. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah paling bermakna dan amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk seseorang individu dan masyarakat yang berdisiplin serta bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Tatasusila ini membenci dan mengutuk tingkah laku atau perbuatan yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang atau sesuatu golongan. Tingkah laku sopan juga mengandungi suatu darjah kesusilaan yang tinggi dalam kedua-dua kehidupan persendirian dan kehidupan bernegara. Prinsip ini menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan keperibadian bangsa dan nilai-nilai murni. Generasi yang bersopan santun akan menjadikan diri mereka lebih bermaruah dan dihormati bukan sahaja dalam Negara, kita malah oleh seluruh dunia. Menghayati kesopanan dan kesusilaan menjadikan kita generasi yang tahu menjaga kehormatan diri dan mengelakkan diri daripada terlibat dalam masalah social yang boleh mencemarkan nama diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. 


Oleh yang demikian, marilah kita bersama2 memastikan Rukun Negara ini dihayati dan difahami serta di ikuti agar kemakmuran yang di capai sekarang dapat kita kekalkan.. jgnlah kita hancurkan Negara kita hanya disebabkan oleh sebilangan kecil manusia yang berkepentingan. Saya mohon mengundur diri dan terimalah salam Perjuangan…


(Teks ini disampaikan oleh Nurin Balqis dari SMK Sijangkang Jaya dalam Pertandingan Pidato Peringkat Daerah Kuala Langat)

Analisis Soalan Karangan (1103 /1) - Bahagian A

ANALISIS SOALAN KARANGAN BAHAN RANGSANGAN 2005-2012(NOV)
TAHUN
TEMA
2005(N)
 Gejala vandalisme
2006(J)
 Sijil Pelajaran Malaysia
2006(N)
 Semangat patriotik, PLKN dan tokoh yang berjasa
2007(J)
 Aktiviti masa lapang
2007(N)
 Tanggungjawab menjaga kebersihan
2008(J)
 Kegiatan dalam bidang pertanian
2008(N)
 Punca-punca pencemaran sungai
2009(J)
 Bantuan kepada mangsa banjir
2009(N)
 Aktiviti badan beruniform serta faedah-faedahnya
2010(J)
 Punca pencemaran udara
2010(N)
 Grafik penjagaan kesihatan - Cara-cara menjalani kehidupan yang sihat
2011(J)
 Kepentingan pengangkutan awam
2011(N)
 Faedah belajar secara berkumpulan
2012(J)
 Faedah menggunakan perpustakaan
2012(N)
 Aktiviti sambutan Hari Kebangsaan di sekolah

Membina Ayat daripada Kata yang Berbeza Maknanya tetapi Hampir Sama Bunyinya


Dipetik dari blog - Perkongsian Ilmu

Morfologi ( Membina Ayat )

Kata berbeza makna tetapi  hampir sama bunyinya.

1. hemat - Pada hemat saya, mesyuarat hari ini amat perlu ditangguhkan dahulu.
....hemah - pelajar itu memiliki hemah yang terpuji.

2. kerangka - Kerangka bangunan itu hampir siap dibina dengan menggunakan kayu.
....rangka - Mereka menemui rangka manusia di tepi sungai itu.

3. perap - "Jangan perap daging ayam itu terlalu lama", kata ibu kepadaku.
....perah - "Tolong perah kain basah itu sebelum dijemur", kata emak kepada kakak.

4. melarik - Saya melarik buluh itu dengan pisau supaya licin dan kemas.
....melirik - Gadis itu melirik sambil tersenyum kepada Encik Santosh.

5. mentaksir - Pegawai itu mentaksir pendapatannya pada setiap tahun.
....mentafsir - Saya cuba mentafsir kata-kata yang diucapkan kepada saya tadi.

6. menjurus - Soalan itu menjurus pada soalan bentuk pilihan.
....menjirus - Hayati menjirus badannya dengan air untuk menghilangkan panas.

7. mengubah - Lin Cheng Heng mengubah meja itu ke belakang kelas.
....menggubah - Ajila Ajijul menggubah lagu untuk ibunya yang tersayang.

8. menghembuskan - Yow Weng Fei menghembuskan nafas terakhirnya petang semalam.
....menghemburkan - Pemuda itu menghemburkan kata-kata kesat kepada pemandu bas.

9. menatap - Hamreesh menatap muka gurunya yang bengis itu.
....meratap - Jibon meratap dengan sedih apabila bapanya meninggal dunia.

10. meraung - Hak Le meraung kesakitan apabila kakinya tersepak batu.
......melaung - Mathew melaung dengan kuat sambil memanggil nama Jibon.

11. menyumpah - Peter menyumpah pelajar yang suka berludah di atas lantai itu.
......menyampah - Cikgu menyampah melihat pelajar yang suka berbual di dalam kelas.

12. rencam - Dia melakukan tugas-tugas rencam di pejabat pada setiap hari.
......rencah - Suka duka merupakan rencah kehidupan manusia di muka bumi ini.

13. diharap - Santoshlah yang diharap mewakili sekolah dalam acara badminton.
......digarap - Puisi itu digarap dengan penuh teliti dan kreatif.

14. laksana - Mukanya berseri-seri laksana bunga mawar yang sedang berkembang.
......laksamana - Hang Tuah menjadi laksamana semasa pemerintahan Sultan Muzaffar.

15. sering - Peter sering ponteng sekolah kerana berkunjung ke kafe siber.
......seiring - Tong Mang Kok berlari seiring dengan pelumba dari Johor itu.

16. menghidap - Yow Weng Fei menghidap selesema H1N1 sejak minggu lepas.
......menghadap - Dia menghadap ke tingkap sambil memerhatikan burung berkicau.

17. secocok - Pasangan pengantin baru itu sungguh secocok.
......secucuk - Santosh makan secucuk sate yang dibelinya di kedai Pak Mat.

18. sasaran - Tendangan penalti pemain Mancister itu menepati sasaran.
......sesaran - Proses mampatan akan menghasilkan sesaran pada lapisan bumi.

19. tergolong - Malaysia tergolong dalam kumpulan negara sedang membangun.
......tergulung - Semasa saya tiba, tikar getah itu masih tergulung dengan rapi.

20. sepadan - Pasangan kekasih di atas kerusi itu amat sepadan.
......sempadan - Sungai Muar menjadi sempadan di antara Johor dengan Melaka.

21. persatuan - "Kamu mesti menghadiri aktiviti persatuan pada petang ini", katanya.
......penyatuan - Penyatuan masyarakat hanya akan terbentuk jika ada sikap menghormati.

22. menembuk - Cik Mat menembuk kertas itu dengan menggunakan jarum.
......menembok - Pihak sekolah akan menembok kawasan tepi sekolah dengan tembok batu.

23. sembang - "Buat kerja kamu dan jangan sembang sahaja", kata Encik Kulasingam.
......sumbang - "Suara nyanyian kamu tadi amat sumbang sekali", kata pengadil itu.

24. menyeluruh - Kemajuan di kampung ini akan dilaksanakan secara menyeluruh.
......menyeloroh - Sikapnya yang suka menyeloroh membuat kami tidak kering gusi.

25. belot - "Kami telah menangkap mereka yang belot itu", kata ketua tentera itu.
......belut - Pak Kasim berjaya menangkap tiga ekor belut di tepi sungai tersebut.

26. mengindahkan - Pihak kerajaan telah mengindahkan kawasan bandar bagi menarik
pelancong.
......mengendahkan - Yow Meng Thoi tidak mengendahkan nasihat yang diberi oleh ibunya.

27. menyerap - Tumbuh-tumbuhan hijau akan menyerap gas Karbon Dioksida.
......mencerap - Pengetua sedang mencerap pelajar di kelas 5 Sains 2.

28. mengabaikan - Kita tidak boleh mengabaikan pelajaran kita.
......mengaibkan - Perbuatan buruknya itu telah mengaibkan keluarganya sendiri.

29. tapak - Tapak bangunan lama itu akan dimajukan sebagai pusat pelancongan.
......tepak - Encik Gundu memberi tiga biji tepak berisi sireh kepada tetamunya.

30. menyuraikan - Encik Chew telah menyuraikan pelajar yang berkumpul di kantin.
......menyuarakan - Dia menyuarakan kekesalannya kerana tidak dapat hadir semalam.

31. bertitah - Sultan Maarof sedang bertitah di atas singgahsana.
......bertatah - Rantai leher yang dipakainya bertatah berlian dan permata.

32. gumpal - Kami menemui tiga gumpal wang kertas lama di dalam gua itu.
......gempal - Badannya kelihatan agak gempal dan kulitnya keputih-putihan.

33. mencolek - Adik mencolek sedikit kek itu dengan jarinya.
......menculik - Penjahat itu menculik anak Encik Tong untuk mendapatkan tebusan.

34. memerah - Hamreesh sedang memerah susu kambing di belakang rumahnya.
......memeras - "Jangan cuba untuk memeras pelajar yang lemah", kata Encik Chew.

35. melencong - Pagi itu dia tidak ke sekolah tetapi melencong ke tempat lain.
......melancong - Pada cuti penggal pertama dia melancong ke Bangkok.

36. bertelur - Penyu itu sedang bertelur di tepi pantai.
......bertelor - Pemuda itu bertutur dengan bertelor Kelantan.

37. berkenan - Ibu amat berkenan dengan baju yang bercorak batik itu.
......berkenaan - Ceramah itu adalah berkenaan dengan penyalahgunaan dadah.

38. menempa - Ahli sukan itu telah menempa nama dalam bidang karate.
......menempah - Puan Chong menempah makanan daripada pekerja di kantin itu.

39. menyurut - Air banjir di kampung itu semakin menyurut sejak semalam.
......menyorot - Pada waktu lapang, dia suka menyorot sajak-sajak di buku lama itu.

40. melagakan - Dialah yang telah melagakan Ah Chong dengan Ayapan sehingga bergaduh.
......melegakan - Air kelapa itu dapat melegakan tekak yang kering.

41. melayukan - Cuaca panas itu melayukan sayur-sayuran yang ditanamnya.
......melayurkan - Ibu melayurkan ulam-ulaman itu ke dalam air yang sedang mendidih.

42. mengibas - Chong Jun Nam mengibas habuk di badannya dengan menggunakan tuala.
......mengimbas - Hilmi mengimbas kembali kenangan manisnya ketika bersama Hayati.

43. pedalaman - Kawasan pedalaman di Sabah akan dilengkapi dengan jalan raya.
......pendalaman - Kerja pendalaman sungai itu menelan belanja yang amat tinggi.

44. merimaskan - Cuaca yang panas ini amat merimaskan para pelajar.
......meramaskan - beliau meramaskan limau itu kedalam air lalu digunakan sebagai air mandian.

45. benteng - Pasukan Chalsi membina benteng untuk menyekat kemaraan penyerang pasukan Mancister.
......beting - Beting di tepi pantai itu terhakis apabila dilanda ombak besar.

46. menuntun - Ibu menuntun tangan adik ketika melintas jalan.
......menonton - Setiap malam, dia akan menonton rancangan berita di televisyen.

47. pujuk - Budak yang sedang menangis itu telah kami pujuk.
......pojok - Di pojok bilik itu terdapat sebuah kerusi dan sebuah meja lama.

48. beradat - Hidup kita mestilah beradat agar dihormati oleh orang lain.
......beradab - Hong Wei seorang pelajar yang tidak beradab dan sombong.

49. hempas - Gelas itu saya hempas ke lantai sehingga pecah.
......hampas - Semua hampas kelapa itu boleh dijadikan makanan ternakan.

50. lengan - Lengan Foo Siow Wooi luka kerana terkena kaca.
......lengang - Pada Hari raya, jalan raya di bandar raya itu amat lengang.

51. tabik - Tentera itu memberi tabik ketika diperiksa oleh ketuanya.
......tabib - Dia bertemu tabib untuk mengubati penyakitnya.

52. resmi - Sudah menjadi resmi manusia, suka berbelanja apabila banyak duit.
......rasmi - Majlis hari ini ialah majlis yang rasmi dan kita mesti berpakaian kemas.

53. padan - Baju yang dipakainya itu amat padan dengan bentuk tubuhnya.
......pandan - Mereka menggunakan pandan supaya makanan itu bertambah harum.


Friday, April 26, 2013

Teks Pengacara Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik
Pengumuman :
1.     Program Hari Anugerah kecemerlangan akan berlangsung sehingga pukul 11.00 pagi
2.     Pelajar diminta memberi kerjasama sepenuhnya sepanjang program berlangsung.
 Para pengawas dan semua guru diminta memberi kerjasama dengan mengawasi para pelajar.
3.     Pelajar diminta tidak membuat bising, berbual-bual dan menunjukkan reaksi tidak berminat ketika berada dalam majlis.
4.     Majlis akan melibatkan tetamu luar, jaga nama baik sekolah.
5.     Pelajar tidak dibenarkan meninggalkan majlis. Pergerakan keluar daripada majlis mestilah dengan kebenaran guru.
6.     Pelajar diminta duduk dalam keadaan paling selesa, teratur dan tersusun.
7.     Pelajar tidak dibenarkan untuk bersorak ketika majlis berlangsung. Berikan tepukan kepada kawan yang Berjaya memperoleh kecemerlangan
8.     Tindakan tegas akan diambil ke atas pelajar yang menganggu perjalanan majlis atau melakukan perkara yang tidak dibenarkan.
9.  Pelajar diminta menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat


Mengumumkan ketibaan Yang Berusaha Tn Haji Zulkapli bin Mat Taib, YDP PIBG, diiringi oleh PK Pentadiran, Barisan Pentadbir dan tetamu-tetamu jemputan.

Semua hadirin diminta berdiri.

Memulakan atur langkah majlis, marilah sama-sama kita mengumandang suara untuk menyanyikan lagu Negaraku bersama iringan muzik. Semua hadirin diminta berdiri dan bersedia.

( lagu dimainkan PA System )

Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas nyanyian itu tadi. Hadirin dipersilakan duduk.

Ulik Mayang nyanyian asli
Dilagu sigadis merdu sekali
Terima Kasih sekalung budi
Sudi datang ke majlis merai..

Buku Pelawat  serahan hati
Tanda ingatan kekal abadi
Biar padu seteguh jati
Budaya kita junjungan budi
  
KATA ALU-ALUAN

   Yang Berusaha, 
   Pn Ramlah bt Hj Hashim,
   PK Pentadbiran yang memangku tugas
   Pengetua SMK Sijangkang Jaya

   Yang Berusaha
   Tuan Haji  Zulkefli bin Mat Taib,
   Yang Dipertua PIBG SMK Sijangkang Jaya

  Yang Dihormati, Barisan Kepimpinan Penolong Kanan,
  En. Kowangid bt Taufik       - PK Hal Ehwal Murid.
  Pn. Zaleha bt Selamat         - PK Kokurikulum
  Pn Sharipah bt Shaari          - PK Pendidikan Khas     
 
  Yang Dikasihi, Guru-guru Kanan Mata Pelajaran, Guru-Guru Cemerlang,  Rakan-  
  rakan guru, Para Ibu Bapa , Para  Penerima Hadiah Kecemerlangan serta pelajar-
  pelajar yang dikasihi sekalian.


  Assalamualaikum wbt , salam sejahtera, Salam Keilmuan dan salam 1 Malaysia.

          Warga cemerlang tersenyum manis
          Hadir bersama ibu bapa wibawa
          Sambutan anugerah penyeri majlis
          Sematkan gagah  di dalam jiwa

Selamat datang ke Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik SMK Sijangkang Jaya 2013. Marilah kita bersama-sama seiring dan sederap melangkah dalam menjayakan majlis sambutan hari Anugerah ini. Setiggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinNya dapat kita berhimpun di sini dengan penuh kedamaian dan keamanan bagi memberi pengiktirafan kepadapelajar-pelajar, bekas-bekas pelajar dan individu-individu yang menunjukkan kecemerlangan di bidang pendidikan.Sesungguhnya kecemerlangan para pelajar hari ini membuktikan kejelikitan dan pengorbanan yang terjalin antara semua pihak serta kesungguhan dan iltizam tinggi seluruh warga pendidik dan pentadbiran SMK  Sijangkang Jaya untuk membangunkan kegemilangan pendidikan di sekolah ini.
2.  DOA

     Anugerah di kecap si anak watan
     Mengangkat senjata bidalan suara
     Menadah tangan memohon keberkatan
     Mendapat restu hidup sejahtera

Untuk memberkati majlis, dengan sukacitanya dijemput Al Fadhil Ustaz Zahari bin Mamat untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan

                                                       DOA
Terima kasih kepada Ustaz Zahari bin Mamat atas bacaan doa sebentar tadi.

3. BACAAN AYAT-AYAT SUCI AL-QURAAN.

Sebagai santapan jiwa dan makanan rohani kita, saya dengan penuh takzimnya menjemput saudara Muhammad Akmal bin Zulkifli (2 KRK)  untuk memperdengarkan alunan bacaan ayat-ayat suci al – quraan, ManakalaTafsir al quraan akan diperdengar oleh saudara Hatim al-Ashan binShamsul Kamar (2 Bestari)
Dengan segala hormatnya dipersilakan.

                       BACAAN AYAT-AYAT SUCI AL-QURAAN

Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas alunan bacaan ayat-ayat suci itu tadi

3. UCAPAN PENGETUA

     Pepatah-petitih Adat Melayu
     Warisan amalan sejak dahulu
     Pohon keizinan barang sewaktu
     Ucapan PK 1 amat dialu

Sebagai pembuka acara, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha , Pn Ramlah b Hj Hashim, PK Kanan Pentadbiran yang memangku tugas Pengetua SMK Sijangkang Jaya untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan.

                                                          UCAPAN

Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan sebentar tadi.
4. UCAPAN YDP PIBG
   
    Tuah tersenyum pada Si Teja,
    Duduk bersimpuh sambil bersila,
    Kain ditenun bersama reja,   
    YDP PIBG hormat dipersila,    

Seterusanya, majlis dengan segala hormatnya menjemput  Tuan Haji Zulkepli bin Mat Taib,
Yang Dipertua PIBG SMK Sijangkang Jaya untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis Penyampaian Anugerah Akademik sesi 2012. Dengan segala hormatnya dipersilakan

UCAPAN

Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan sebentar tadi.

5. UCAPAN PERASMI
   
    Pahlawan Melayu Gagah Perkasa,
    Sungguh terkenal serata negeri,
    Tuan sudah diberi kuasa,
    Sudilah kira, pohon merasmi

Hadirin dan Hadirat yang dikasih. 

Proses diajar, belajar dan mengajar
Membentuk modal insan lebih gemilang
Menghasilkan modal insan elok akhlaknya
Melahirkan watan yang mantap jati diri
Melahirkan generasi kemenjadian dan harapan

Sebagai halwa telinga dan penawar resah dan gelisah, pihak majlis tampilkan satu persembahan yang akan disampaikan oleh ……………………………………………………….

Perssembahan  Sajak

Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas persembahan sajak sebentar tadi.


7.  PENYAMPAIAN HADIAH TEMPAT PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA TING 1,2,4.

        Terbang tinggi si burung helang
        Berkicau kenari sambil berterbangan
        Insan cemerlang Negara terbilang
        Anugerah diberi tanda kecemerlangan.Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar dimulakan dengan penyampaian hadiah kepada pelajar yang mendapat tempat pertama, kedua dan ketiga dalam peperiksaan PAT bagi Tahun 2012.
Sehubungan itu, majlis dengan hormatnya mempersilakan  Pn Suzana bt Mohamad  untuk menjemput dan  dan mengiringi Yang dihormati En Kowangid bin Taufek untuk menyempurnakan majlis penyampaian hadiah kepada pelajar terlibat.

(MUZIK GAMELAN BERMULA)

BACA SENARAI NAMA PENERIMA HADIAH MENGIKUT URUTAN

Terima kasih diucapkan kepada Yang dihormati En Kowangid bi Taufek  dan Puan Suzana Mohamad atas penyempurnaan majlis itu.. 

8. PENYAMPAIAN ANUGERAH MATA PELAJARAN TERBAIK  TING 1,2,DAN 4

Majlis diteruskan dengan penyampaian Angerah Pencapaian Mata Pelajaran Terbaik untuk pelajar-pelajar Ting 1 dan Ting 2 dan Ting 4. Untuk itu, majlis mempersilakan Pn Faridah bt Dasir bagi menjemput dan mengiringi Pn Ramlah bt Hj Hashim, Pengetua SMK Sijangkang Jaya untuk menyampaikan anugerah kepada penerima. Dipersilakan.

(MUZIK GAMELAN BERMULA)

BACA SENARAI PENERIMA ANUGERAH PENCAPAIAN MATA PELAJARAN
TERBAIK TINGJATAN 1,2 DAN 4

Majlis mengucapkan terima kasih kepada Pn Ramlah bt Hj Hashim dan P Faridah bt Dasir

10.  PENYAMPAIAN ANUGERAH PMR

Majlis seterusnya ialah Penyampaian ANUGERAH pelajar-pelajar Cemerlang PMR 2010. Untuk  itu majlis mempersilakan En. Kowangid bn Taufek untuk mengiringi Tuan Haji Zulkapli bin Mat Taib,  ke pentas utama untuk menyampaikan anugerah. Dengan hormatnya dipersilakan.

(MUZIK GAMELAN BERMULA)


BACA SENARAI pelajar terbaik PMR
PELAJAR TERAKHIR ………………………………… ( muzik Gamelan berhenti)11. PENYAMPAIAN ANUGERAH SPM ( Muzik Gamelan Bersedia)

MUZIK GAMELAN BERMULA

PENERIMA ANUGERAH KECEMERLANGAN SPM 2008 DIMULAKAN DENGAN.

Baca Senarai Nama Pelajar Cemerlang SPM 2010

Penerima Anugerah Mata Pelajaran Terbaik SPM ialah ;
Baca Senarai Pelajar Terbaik Mata Pelajaran PMR 2012 (Mengikut Subjek)

Seterusnya, Penerima Anugerah Mata Pelajaran Terbaik SPM ialah
Baca Senarai Pelajar Terbaik Mata Pelajaran SPM 2010 (Mengikut Subjek)


MUZIK GAMELAN BERHENTI


Hadirin yang dirahmati pihak sekolah turut mengiktiraf guru-guru yang berdedikasi menzahirkan kecermerlangan para pelajar ini.

Seterusnya Anugerah 100% lulus matapelajaran dan peningkatan ketara pencapaian matapelajaran dalam Peperiksaan Awam 2010


MUZIK GAMELAN BERMULA

Dipersilakan penerima Anugerah Mata Pelajaran 100 % dalam peperiksaan SPM

Seterusnya Anugerah Peningkatan Lima Peratus Ke atas Matapelajaran Peperiksaan Awam 2010

Dipersilakan Ketua Panitia ……………………………….

Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik ……………………………………………………………  dan ____________________________  atas kesudian menyampaikan Anugerah Kecemerlangan itu tadi.


Anak Ibarat kain putih
Diasuh diajar dididik dilatih

Kalau anak tidak dilatih
Jika besar ibu bapa letih

Hati orang tua perlu dijaga
Emak ayah berasa bangga

Jika anak berbudi bahasa
Itu tandanya membalas jasa

Hadirin yang dihormati,
Adat orang bertandang, kehadiran dialu-alukan, kepulangan diraikan…sebagai tanda kasih dan tanda  penghargaan , majlis dengan ini mempersilakan Yang Berusaha Pn Ramlah bt Hj Hashim, PK 1 SMK Sijangkang Jaya untuk menyampaikan tanda hati kepada tetamu jemputan kita pada pagi ini. Dipersilakan Yang Berusaha Tn Hj Zulkapli bin Mat Taib untuk menerima tanda hati daripada pihak sekolah.

Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengetua dan Yang Berbahagia ______________________.
 

14. PENUTUP

Dengan penyampaian tanda hati itu tadi, majlis kita sudah tiba dipenghujungnya.
Kami bagi pihak AJK Pelaksana , mengucapkan setinggi tahniah dan syabas kepada semua penerima anugerah.Sesungguhnya tiada kejayaan tanpa iltizam yang padu.

Bagi pihak sekolah , majlis juga merakamkan ucapan terima kasih kepada
-          Tetamu jemputan dan semua hadirin yang turut sama meluangkan masa untuk hadir pada majlis ini . Terima kasih kalungan budi juga diberikan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung bagi memastikan majlis ini dapat dilaksanakan dengan sempurna.

          Akar keladi melilit selasih
          Selasih tumbuh di hujung taman
          Kalungan budi junjungan kasih
          Mesra kenangan sepanjang zaman

         Tenang-tenang air di kali
         Tempat mandian putra puteri
         Sempurna sudah majlis dirai
         Salah dan silap harap dimaafi


         Hinggap tempua di hujung dahan
         Kenari berbalah berebut taman
         Sajian tersedia jemputlah makan
         Awal bismillah menjamah hidangan

Sekian . Wabilahitaufiq walhidayah wassalamualaikum wbt.

Dijemput para tetamu untuk ke bilik gerakan untuk jamuan ringan.