Saturday, March 9, 2013

Latihan Rumusan


Rumusan


Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha pengurusan hutan di negara kita dan kepentingan mengekalkan hutan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Isu pembalakan haram bukanlah masalah baru yang membelenggu Malaysia. Sekiranya pembalakan ini berterusan sehingga lima tahun yang akan datang, bermakna jumlah pokok yang ditebang akan berlipat ganda. Oleh sebab itu, kegiatan pembalakan perlu dikawal agar tidak memusnahkan alam sekitar.
Keadaan ini lebih serius apabila kerja pembalakan haram dilakukan di kawasan sempadan negara. Malaysia pernah didakwa oleh Indonesia sebagai pembeli balak haram kerana terdapat pihak tertentu yang cuba menyeludup kayu balak dari Indonesia secara haram ke Malaysia. Seharusnya Malaysia dan Indonesia bekerjasama untuk memantau kawasan hutan di sempadan kedua-dua buah negara dengan lebih ketat bagi membanteras aktiviti pembalakan haram. Kedua-dua negara tidak harus saling menuding jari sehingga menjejaskan hubungan diplomatik yang telah sedia terjalin. Teknik mengesan profil deoxyribonucleic acid (DNA) pokok adalah salah satu cara untuk mengatasi aktiviti pembalakan haram. Teknik ini dikenali sebagai Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD). Setiap spesis pokok mempunyai profil DNA unik yang berlainan dan tidak menyerupai mana-mana profil pokok yang lain. Melalui teknik RAPD, balak yang dicuri dapat dipadankan dengan tunggul pokok yang ditebang secara haram. Teknik ini telah digunakan dengan jayanya di beberapa buah negara maju.
Walau bagaimanapun, teknik RAPD memerlukan pihak penguat kuasa perhutanan menjalankan pemerhatian yang kerap di kawasan yang disyaki berlaku aktiviti pembalakan haram. Rancangan Malaysia Kelima (RMK-5) berjaya membaik pulih 1.56 juta hektar hutan kekal di negara ini dan 80 ribu hektar kawasan pembalakan di Semenanjung Malaysia. Pada 1995-2000, sebahagian kawasan hutan di Semenanjung Malaysia telah digunakan untuk menjayakan ‘Program Perhutanan Masyarakat’ yang meliputi penubuhan dan penyelenggaraan hutan lipur, hutan perkampungan, hutan bandar dan sebagainya. Selaras dengan usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai “negara dalam taman” dan memulihara alam sekitar, kerajaan negeri menetapkan sasaran untuk menanam 50 ribu pokok setahun dan 1.2 juta pokok menjelang tahun 2020 di negeri masing-masing. Malaysia juga begitu komited untuk melaksanakan pengurusan hutan secara berkekalan selaras dengan deklarasi RI0 pada Jun 1992. Bagi program kemajuan ekonomi jangka panjang, kerajaan berusaha memanfaatkan industri hiliran kayu. Kerajaan memberikan insentif kepada industri berasaskan kayu seperti perusahaan perabot, papan lapis dan kraf tangan. Selain itu, khidmat nasihat dan kepakaran diperluaskan untuk sektor ini.
Memang tidak dapat dinafikan bahawa aktiviti pembalakan memberikan pendapatan yang lumayan kepada negara. Kayu dan hasil pengeluaran kayu menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi dan merupakan eksport ketiga besar negara ini. Sektor ini juga berupaya menyediakan lebih 260 ribu peluang pekerjaan kepada guna tenaga negara. Namun sekiranya aktiviti pembalakan tidak disekat, kesannya akan dirasai oleh generasi akan datang.


Diubahsuaikan daripada rencana utama ,
‘Pembalakan Haram: Malaysia Terus Menjadi Mangsa,
oleh Awang Azman Awang Par.
Dewan Masyarakat, Februari 2010)Pemahaman Petikan Umum

Berdasarkan petikan, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

(i)        Terangkan maksud rangkai kata tidak harus saling menuding jari seperti yang terdapat dalam  
           petikan di atas.                                                                       

[2 markah]

(ii)        Nyatakan sumbangan-sumbangan sektor pembalakan dalam meningkatkan pembangunan negara.
           
[3 markah]

(iii)       Pada pendapat anda, huraikan cara-cara memupuk sikap generasi muda agar
            menyayangi alam sekitar?
                                                                                                                               
[4 markah]


Untuk dapatkan jawapan, sila emel kepada saya - saharuddinabdullah81@yahoo.com. 

Semoga dapat dimanfaatkan.
  

Ayat Penyata
JENIS-JENIS AYAT.

1.0 AYAT PENYATA.

2.0 TAKRIF / DEFINISI.
Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat pernyataan atau memberitahu tentang sesuatu perkara. Ayat ini ini disebut juga ayat berita atau ayat keterangan.

3.0 KESALAHAN LAZIM.
(i)    Pekedai itu anak siapa.
(ii)  Tolong letak buku ini di atas meja saya
(iii) Jangan bermain di tepi longkang itu.
(iv) Siapa  nama bapa kamu.
(v)   Ah, sakitnya dadaku.

4.0 RUMUS.
Ayat penyata mempunyai tujuan untuk menyatakan atau memberi keterangan sesuatu perkara, cerita, benda atau kejadian.

Contoh Ayat
Keterangan
Kakak sedang menyiram pokok bunga
Memaklumkan perbuatan kakak yang menyiram pokok bunga
Lembu itu akan dijual
Memberitahu berkaitan lembu yang akan dijual
Musa menjadi pegawai polis
Memaklumkan bahawa Musa merupakan seorang pegawai polis
Pramugari itu berasal dari negeri Kelantan
Memberitahu bahawa pramugari itu berasal dari Kelantan
Pohon rendang itu tumbang dibadai rebut
Memaklumkan pohon rendang yang tumbang kerana dilanda ribut
Mat rempit itu ditangkap dalam operasi membenteras lumba haram
Menyatakan mat rempit yang diberkas dalam operasi lumba haram
Budak-budak itu bermain di tepi longkang
Menceritakan budak-budak yang sedang bermain berhampiran longkang5.0 LATIHAN PENGUKUHAN.
5.1  Mengenal pasti kesalahan.
(             (i) “Pergi dari sini”, arah guru kepada sekumpulan pelajar.
  (ayat perintah suruhan)
              (ii) Sila makan kuih itu
             (ayat perintah silaan)
(           (iii)  Ibu menyiram pokok bunga di halaman rumah ?
             (ayat tanya yang dihasilkan dengan meninggikan suara)
(           (iv)  Apakah permainan yang digemari oleh anak-anak?
             (ayat tanya)
      (v)    Harap jangan merokok.
             (ayat perintah permintaan)
            (vi)  Jangan usia dia
             (ayat perintah larangan)
            (vii) Jinaknya burung merpati itu!
             (ayat seruan tanpa kata seru)
            (viii) Awak telah berjaya!
              (ayat seruan tanpa kata seru)
            (ix)   Cis, berani awak menghina keluarga saya.
              (ayat seruan dengan kata seru)
      (x)    Amboi, cantiknya baju yang diperagakan oleh pragawati itu!
              (ayat seruan dengan kata seru)

5.2  Membetulkan kesalahan dalam ayat. Ubah suai ayat di bawah supaya menjadi ayat 
        penyata yang sama maksudnya.
  
       (i)   “Pergi dari sini”, arah guru kepada sekumpulan pelajar.
  - Guru mengarahkan sekumpulan pelajar beredar dari kawasan itu

(ii) Sila makan kuih itu
                 Kami dijemput untuk menikmati kuih yang dihidangkan.

       (iii)      Ibu menyiram pokok bunga di halaman rumah ?
               - Ibu sedang menyiram pokok bunga di halaman rumah.

(            (iv)   Apakah permainan yang digemari oleh anak-anak?
              - Anak patung merupakan sejenis permainan yang digemari oleh kanak-kanak.

(             (v)   Harap jangan merokok.
              - Ini adalah kawasan larangan merokok

              (vi)    Jangan usik dia
              - Budak itu tidak boleh diusik oleh sesiapa.

             (vi)   Jinaknya burung merpati itu!
             - Burung merpati itu sangat jinak.

     (vii)       Awak telah berjaya!
            - Dia telah Berjaya dalam temu duga untuk kenaikan pangkat.

           (viii)   Cis, berani awak menghina keluarga saya.
            - Pemuda itu memarahi pihak yang telah menghina keluarganya.

           (ix)   Amboi, cantiknya baju yang diperagakan oleh pragawati itu!
             - Baju yang diperagakan oleh pragawati itu sangat cantik.

5.2. Menentukan ayat yang betul atau salah..
BIL
AYAT
Betul / Salah
(i)
Kanak-kanak itu dibawa oleh ibunya ke hospital

(ii)
Orang itu mewasiatkan harta pusakanya kepada anak yang bongsu

(iii)
Kamu berasal dari mana?

(iv)
Ibu sedang menjahit bahu

(v)
Kami menonton televisyen sehingga larut malam

(vi)
Pada pendapat saudara, dapatkah rancangan ini dijalankan?

(vii)
Sila masuk ke dewan ini

(viii)
Usah dikenangkan lagi perkara ini

(ix)
Beberapa kawasan pedalaman di Kelantan dinaiki air

(x)
Tolong hantarkan jawapan sebelum hari AhadAyat Seruan


JENIS-JENIS AYAT.

1.0  AYAT SERUAN.

2.0 TAKRIF / DEFINISI.
Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk tujuan melahirkan suatu keadaan perasaan seperti takut, marah, takjub, geram, sakit dan sebagainya. Ayat seruan di akhiri dengan tanda seruan.

3.0  KESALAHAN LAZIM.
(i)    Amboi, bisanya gigitan lipan ini!
(ii)   Ewah!  bergayanya awak hari ini.
(iii)  Siapa nama kamu!
(iv) Wah, sakitnya tanganku ini!
(v)  Cis! Manisnya buah jambu ini.

4.0  RUMUS.       
Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak di akhir ayat, sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak. Kata seruan yang sering digunakan ialah oh, amboi, wah, cis, eh, syabas, nah dan sebagainya.

Kata Seru
Penggunaan
Ayat Contoh
Aduh
Untuk menyatakan perasaan sakit dan kagum
(a)  Aduh, sakitnya gigiku!
(b)  Aduh, cantiknya rumahmu!
Aduhai
Untuk menyatakan perasaan sedih
(a)  Aduhai, malangnya nasib diriku!
Ah
Untuk menyatakan tidak setuju atau menolak sesuatu
(a)  Ah, saya tak mahu ikut kamu!
Amboi / wah
Untuk menyatakan perasaan hairan
(a)  Amboi, mahal betul jam ini!
(b)  Wah, berani betul budak ini!
Cis
Untuk menyatakan perasaan marah dan benci
(a)  Cis, berani dia melawan kataku!
(b)  Cis, kurang ajar betul budak ni!
Eh
Untuk menyatakan perasaan hairan atau terkejut
(a)  Eh, bila kamu sampai!
(b)  Eh, duit tu ada di sini tadi!
Nah
Menyatakan perasaan marah
(a)  Nah, terimalah habuanmu!
Wahai
Untuk menyatakan perasaan sayang dan merayu
(a)  Wahai adikku sayang!
(b)  Wahai putera dan puteriku!
Hai
Untuk menegur seseorang atau menarik perhatian
(a)  Hai, diamlah sikit!
(b)  Hai, sudah lama kita tidak bertemu
Bedebah
Menyatakan perasaan marah
(a)  Bedebah, berani engkau berkata begitu kepadaku!
Alahai
Perasaan menghina atau memperkecilkan seseorang
(a)  Alahai, itupun awak tak boleh buat!
Alamak
Menyatakan perasaan terkejut
(a)  Alamak, banyaknya kerja belum dapat disiapkan!
4.0  LATIHAN PENGUKUHAN.
5.1  Mengenal pasti kesalahan.
(i)            Cis, tingginya bangunan Menara Kuala Lumpur ini!
(Penggunaan kata seru yang tidak sesuai)
(ii)           Amboi, kamu dilarang melalui kawasan ini!
(Penggunaan kata seru yang tidak sesuai)
(iii)          Syabas!, awak berjaya dalam temu duga.
(Penggunaan tanda seru sepatutnya di hujung ayat)
(iv)         Nah, saya tidak benarkan kamu datang ke rumah saya!
(Penggunaan kata seru yang tidak tepat)
(v)          Aduh!  ke mana kamu hendak pergi.
(Penggunaan kata seru yang tidak tepat)

5.2. Membetulkan kesalahan dalam ayat.
(i)            Cis, tingginya bangunan Menara Kuala Lumpur ini!
(i)    Amboi, tingginya menara Kuala Lumpur ini!
(ii)           Amboi, kamu dilarang melalui kawasan ini!
(i)    Eh, kamu dilarang melalalui kawasan ini.
(iii)          Syabas!, awak berjaya dalam temu duga.
(i)    Syabas, awak berjaya dalam temu duga!
(iv)         Cis, saya tidak benarkan kamu datang ke rumah saya!
(i)    Ah, saya tidak benarkan kamu datang ke rumah saya!
(v)          Aduh!  ke mana kamu hendak pergi.
(i)    Eh, ke mana kamu hendak pergi!

5.3. Menentukan ayat yang betul dan salah.

BIL
AYAT
Betul / Salah
(i)
Amboi, garangnya!


(ii)
Nah, ambillah wang ini!.


(iii)
Rumahku terbakar!


(iv)
Eh! Nasri rupanya yang datang.


(v)
Aduhai, malangnya nasib diriku ini!


(vi)
Cis!  penderhaka rupanya lelaki itu.


(vii)
Aduhai, malangnya nasib diriku ini!


(viii)
 Ya Allah, mengapa perkara itu boleh berlaku!