Tuesday, October 23, 2012


RANGKA JAWAPAN BAHASA MELAYU
BERDASARKAN SOALAN PERCUBAAN SPM 2012

Bahagian 2 :
 PELANCONGAN

1.     Semasa cuti persekolahan yang lalu,  anda berpeluang mengikuti lawatan sambil belajar yang dianjurkan oleh pihak sekolah ke suatu tempat menarik.
Jelaskan faedah-faedah yang anda peroleh daripada lawatan sambil belajar tersebut.

Ø  Dapat mengeratkan hubungan persahabatan dengan rakan-rakan.
Ø  Dapat menambahkan pengalaman baru.
Ø  Dapat mengurangkan stres.
Ø  Dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang baharu
Ø  Dapat mengukuhkan ilmu yang dipelajari di dalam kelas.
Ø  Dapat melihat perkembangan dan pembangunan negara.


 2.     Faedah melawat tempat bersejarah

Ø    Meluaskan pengetahuan dan pengalaman tentang sejarah tempatan
Ø    Menghargai jasa dan pengorbanan seseorang tokoh pejuang tanah air.
Ø    Menimbulkan semangat cinta akan negara.
Ø    Kesedaran tentang kezalimana penjajah menindas penduduk tempatan.
Ø    Melihat dengan lebih jelas warisan sejarah yang masih tinggal.
Ø    Menyelusuri kepayahan pejuang dalam mempertahankan negara.


3.     Faktor yang menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang menarik

Ø  Keadaan pantai yang bersih dan indah – pantai yang memutih dan bersih – udara yang nyaman – pelbagai aktiviti laut boleh dijalankan – banyak tempat menarik dan bersejarah – bangunan tinggalan sejarah di Melaka dan Langkawi - pencakar langit yang disegani – KLCC – Menara Petronas di Bandar Raya Kuala Lumpur.
Ø  Pelbagai kemudahan awam disediakan – kemudahan pengangkutan – rangkaian jalan raya yang baik – para pelancong mudah bergerak dan selesa – LRT, komuter, monorel, sistem telekomunikasi.
Ø  Terkenal dengan kepelbagaian budaya masyarakat yang berbilang bangsa dan agama – pelbagai perayaan disambut – menggamit para pelancong luar datang ke Malaysia kerana kekayaan budaya di negara ini.
Ø  Hutan semulajadi yang masih belum tercemar – melihat keindahan flora dan fauna dalam habitat asal – Taman Negara di Pahang, Taman Negara di Sarawak.
Ø  Kestabilan politik dan keamanan negara – keselamatan pelancong terjamin – pelancong bebas bergerak untuk menikmati keindahan negara Malaysia.
Ø  Sikap rakyat Malaysia yang ramah tamah dan beretika – menghormati pelancong yang datang dan tidak menimbulkan permasalahan kepada mereka – membantu pelancong asing yang memerlukan bantuan.

4.     Industri pelancongan merupakan antara penyumbang terbesar ekonomi negara.  Anda ingin menulis rencana tentang peranan yang perlu dimainkan oleh pelbagai pihak untuk memajukan industri  pelancongan.
Tulis rencana tersebut selengkapnya.

Ø  Kerajaan mengadakan promosi di dalam dan luar negara.
Ø  Kerajaan dan pihak swasta menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap – sistem pengangkutan, sistem perhubungan, kemudahan penginapan.
Ø  Kerajaan – mempopularkan seni warisan pelbagai etnik dan budaya untuk dipersembahkan kepada para pelancong.
Ø  Masyarakat menyambut kehadiran pelancong dengan bersopan, berbudi bahasa dan ramah tamah -
Ø  Masyarakat menjaga kebersihan alam sekitar – pelancong akan berasa nyaman dan selesa.
Ø  Swasta - agensi pelancongan mengadakan pakej yang menarik.
Ø  Jaminan keselamatan – menyediakan polis pelancong, kenderaan yang selamat untuk kemudahan pelancong.
Ø  Menjaga kestabilan politik dan keamanan – tidak berlakunya huru hara atau pergaduhan yang boleh menimbulkan ketakutan kepada para pelancong.


5.     Industri pelancongan  membawa banyak faedah kepada pertumbuhan ekonomi negara.  Jelaskan kebaikan-kebaikan industri pelancongan kepada negara.

Ø  Meningkatkan pendapatan dan ekonomi negara
Ø  Membuka peluang pekerjaan / mengatasi masalah pengangguran
Ø  Membuka peluang perniagaan kepada penduduk tempatan
Ø  Pengaliran masuk mata wang asing
Ø  Pemangkin pembangunan negara
Ø  Menggalakkan pembinaan infrastruktur
Ø  Memperkenalkan kebudayaan Malaysia ke luar negara

6.     Industri pelancongan  merupakan antara penyumbang terbesar ekonomi negara. Anda ingin menulis rencana berkaitan peranan pelbagai pihak untuk memajukan industri pelancongan. Tulis rencana tersebut selengkapnya.

Ø  kerajaan mengadakan promosi
Ø  kerajaan menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap
Ø  masyarakat menyambut pelancong dengan bersopan
Ø  masyarakat menjaga kebersihan alam sekitar.
Ø  agensi pelancongan mengadakan pakej yang menarik.
7.     Malaysia merupakan sebuah Negara yang berpotensi untuk maju dalam sektor pelancongan.  Sehubungan itu,  anda ingin menulis sebuah rencana untuk disiarkan dalam akhbar tempatan.  Tajuk rencana tersebut ialah “ Usaha-usaha untuk Memajukan Sektor Pelancongan  Negara”
Tulis rencana itu selengkapnya.

Ø  Kerajaan mengadakan promosi di dalam dan luar negara.
Ø  Kerajaan dan pihak swasta menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap – sistem pengangkutan, sistem perhubungan, kemudahan penginapan.
Ø  Kerajaan – mempopularkan seni warisan pelbagai etnik dan budaya untuk dipersembahkan kepada para pelancong.
Ø  Masyarakat menyambut kehadiran pelancong dengan bersopan, berbudi bahasa dan ramah tamah -
Ø  Masyarakat menjaga kebersihan alam sekitar – pelancong akan berasa nyaman dan selesa.
Ø  Swasta - agensi pelancongan mengadakan pakej yang menarik.
Ø  Jaminan keselamatan – menyediakan polis pelancong, kenderaan yang selamat untuk kemudahan pelancong.
Ø  Menjaga kestabilan politik dan keamanan – tidak berlakunya huru hara atau pergaduhan yang boleh menimbulkan ketakutan kepada para pelancong.PENDIDIKAN

1.        Cara-cara menyayangi sekolah

Ø  Tidak merosakkan harta benda sekolah
ü  menyemai sikap menyayangi harta benda sekolah
ü  menghargai prasarana yang disediakan
ü  kempen antivandalisme

Ø  Mematuhi Peraturan-peraturan sekolah
ü  memberi fokus semasa pembelajaran dan pengajaran, menyempurnakan kerja sekolah serta
ü  mematuhi arahan guru
ü  menjaga imej dan penampilan diri
ü  tidak ponteng sekolah dan kelas-hadir dan pulang menepati masa
ü  menghormati guru, rakan-rakan dan warga sekolah

Ø  Menjaga nama baik sekolah
Ø  mematuhi disiplin sekolah
Ø  mempertingkat pencapaian  dalam akademik/peperiksaan
Ø  bersama menggerakaktifkan aktiviti kokurikulum
Ø  berusaha bersungguh-sungguh untuk menang dalam setiap acara pertandingan yang disertai2.     Kemahiran menguasai pelbagai bahasa sangat penting untuk memudahkan komunikasi antara satu sama lain. Sehubungan dengan itu,  jelaskan kepentingan penguasaan bahasa asing dalam kalangan pelajar.

Ø  Memudahkan dalam penguasaan ilmu
Ø  Dapat berhubung dan berkomunikasi dengan masyarakat dunia
Ø  Senang mendapat pekerjaan
Ø  Seiring dengan tuntutan globalisasi
Ø  Dapat bertutur dengan masyarakat dan memahami budaya mereka
Ø  Boleh menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan dan tempat


3.     Konsep Sekolah Penyayang berteraskan budaya kemesraan dan sayang menyayangi dalam kalangan guru dan murid. Jelaskan cara-cara anda menghargai jasa guru.

Ø  Membantu guru dalam pelbagai urusan berkaitan sekolah.
Ø  Menghadiahkan kejayaan dalam peperiksaan
Ø  Mendoakan kesejahteraan guru
Ø  Meraikan hari-hari yang bermakna dalam kehidupan guru
Ø  Menziarahi guru ketika sakit atau hari raya
Ø  Mendengar nasihat dan menghormati guru
Ø  Bercakap dengan suara yang lemah lembut dan sopan


4.     Sekolah anda berhasarat untuk melahirkan “Sekolah Cemerlang Bertaraf Dunia”
Selaku ketua pelajar,  anda dikehendaki mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak  sekolah untuk meningkatkan kecemerlangan dalam bidang akakdemik, kokuriklum,  sahsiah dan persekitaran fizikal.

Akademik
ü  Menggiatkan kelas tambahan untuk murid peperiksaan awam
ü  Mengadakan program khas untuk murid bukan kelas awam
ü  Memperbanyak bengkel dan pendedahan teknik menjawab soalan

Kokurikulum
ü  Mewujudkan pasukan elit dalam beberapa jenis sukan
ü  Melibatkan diri dalam pelbagai program daerah
ü  Konsisten dalam latihan dan kem untuk ahli sukan sekolah
ü  Menyediakan juru latih yang berkebolehan dan mahir dalam aktiviti yang dirancang

Persekitaran sekolah
ü  Mengadakan pertandingan keceriaan sekolah – ganjaran yang lumayan – denda kepada kelas yang kotor
ü  Gotong royong peringkat sekolah dan kelas
ü  Memperuntukkan kos untuk keceriaan kelasSahsiah
ü  Kem kepimpinan dan jati diri
ü  Anugerah tokoh murid


5.     Melanjutkan pelajaran ke IPT setelah menamatkan Sijil Pelajaran Malaysia merupakan idaman setiap remaja.
Jelaskan cirri-ciri pusat pengajian tinggi yang menjadi idaman anda.

Ø  Universiti terkemuka / berrtaraf dunia
Ø  Terletak di luar negara / dalam negara
Ø  Mempunyai bidang pengajian yang diminati
Ø  Sistem pengajian / pendidikan yang yang menarik
Ø  Prasarana terkini dan kondusif
Ø  Kemudahan pangangkutan dan penginapan
Ø  Pensyarah yang hebat


1.     Remaja memberikan sumbgan penting untuk mengharumkan nama sekolah.  Sebagai remaja jelaskan cara-cara yang dapat anda lakukan untuk mengharumkan nama sekolah.

Ø  Mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan
Ø  Mencipta kemenagan dalam pelbagai pertandingan yang disertai
Ø  Sentiasa berakhlak mulia dan menjauhkan diri daripada masalah sosial
Ø  Menjadi pelajar contoh bagi semua pelajar
Ø  Menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran sekolah

No comments:

Post a Comment