Sunday, October 28, 2012

Ramalan Kemahiran Berbahasa 2012


Bukan soalan ramalan tetapi latihan pengukuhan menjelang peperiksaan.

Berdasarkan soalan-soalan percubaan negeri-negeri.

ANALISIS SOALAN TATABAHASA
NEGERI 3 (b )
KELANTAN Cakap pindah kepada cakap ajuk
TERENGGANU Kenal pasti jenis-jenis ayat berikut dan nyatakan  jenisnya
PAHANG Tukarkan ayat susunan biasa di bawah kepada ayat susunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya.
JOHOR Kenal pasti jenis-jenis ayat berikut. Nyatakan sama ada ayat tersebut ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan atau ayat perintah
SELANGOR Ayat songsang kepada ayat susunan biasa
NEGERI SEMBILAN Tukar cakap ajuk kepada cakap pindah
MELAKA Tukarkan ayat di bawah ini kepada ayat songsang tanpa mengubah maksud asal ayat tersebut
PERAK Tukar cakap ajuk di bawah kepada cakap pindah tanpa mengubah maksud asalnya
KEDAH Pisahkan ayat majmuk menjadi dua ayat tunggal
PERLIS Ayat aktif kepada ayat pasif
SARAWAK(Kuching) Tulis petikan di bawah dalam bentuk cakap pindah  
YIK Bina ayat tanya dengan kata tanya yang betul
PULAU PINANG Menukarkan ayat biasa menjadi ayat susunan songsang
MRSM Ayat pasif kepada ayat aktif
LABUAN Tukar ayat-ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat-ayat bersusunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya
Skor BH Kenal pasti jenis-jenis ayat berikut. Nyatakan sama ada ayat tersebut ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan atau ayat perintah
Times Tentukan jenis ayat perintah – larangan,  suruhan,  permintaan,  silaan
SBP Cakap ajuk kepada cakap pindah

No comments:

Post a Comment