Saturday, October 27, 2012

Latihan Soalan Novel 2012 -Sila cari jawapan bagi soalan yang diberikan. Rujuk mana-mana buku bagi mendapatkan jawapan yang tepat atau adakan perbincangan dengan rakan-rakan.


ANALISIS SOALAN NOVEL
NEGERI 4(a) – 7 markah 4(b) – 8   markah
KELANTAN Dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan ketabahan watak dalam menghadapi dugaan Huraikan latar masyarakat dalam dua buah novel
TERENGGANU Huraikan dua nilai tanggungjawab dalam novel Satu latar masyarakat dalam dua buah novel
PAHANG Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, huraikan nilai keberanian yang terdapat dalam novel tersebut.   Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari huraikan satu persamaan teknik plot yang terdapat dalam kedua-dua novel tersebut
JOHOR Huraikan dua latar tempat bagi sebuah novel yang telah anda pelajari. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan tiga nilai kemanusiaan daripada   novel tersebut. 
SELANGOR Huraikan dua latar tempat beserta peristiwa Dua teknik plot dalam sebuah novel
NEGERI SEMBILAN Kesesuaian pemilihan judulsesebuah novel dapat dikaitkan dengan isi kandungan novel tersebut.  Buktikan Berdasarkan sebuah novel,  huraikan tiga latar masyarakat
MELAKA Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, huraikan temayang terdapat dalam novel tersebut. Jelaskan satu nilai ketabahanyang terdapat dalam dua buah novel yang telah anda kaji.
PERAK Cabaran yang dihadapi oleh watak utama Berdasarkan dua buah novel,  satupengajaran
KEDAH Peleraian cerita (plot) pengajaran
PERLIS Huraikan tema sebuah novel Berdasarkan dua buah novel,  satulatar tempat
SARAWAK  Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, huraikan beberapaperistiwa menarik yang terdapat dalam novel tersebut. Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan cara watak utama menangani satu konflikyang dihadapi dalam setiap novel
 
Kuching
YIK Dua konflik yang dihadapi olehwatak utama dan cara watak menyelesaikannya Berdasarkan dua buah novel huraikan peristiwa yang memaparkan kasih sayang
PULAU PINANG Dua contoh situasi yang menunjukkan hubungan kekeluargaan yang erat Berdasarkan dua buah novel huraikan peristiwa mnunjukkan nilai kerjasama dalam novel:
MRSM Jelaskan tema beserta huraian peristiwa Berdasarkan dua buah novel.  Huraikan  satu  perwatakan watak sampingan
LABUAN Latar tempat yang terdapat dalam sebuah novel menjadikan cerita lebih realistik. Nyatakan tiga latar tempat dan kaitkan dengan peristiwa penting yang terdapat dalam novel yang anda kaji.   Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, huraikan satuperistiwa yang memaparkan nilai bertanggungjawab dalam setiap novel
Skor BH Dua peristiwa yang menggambarkannilai kasih sayang Berdasarkan sebuah novel,  huraikanlatar masyarakat
Times Dua latar masyarakat yang mendatangkan keinsafan Teknik penceritaan dalam dua buah novel
SBP Pilih dua peristiwa menarik dan nyatakan sebab peristiwa itu menarik perhatian anda Berdasarkan dua buah novel,  huraikan satu latar masyarakat

No comments:

Post a Comment