Monday, October 19, 2015

Peranan Ibu Bapa Untuk Mendidik Anak-anak Mementingkan Kebersihan

‘Kebersihan bermula dari rumah’. Pernyataan ini mampu merangsang jiwa seseorang agar mencintai kebersihan.

Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak supaya menjadi insan yang mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian.

Pendahuluan : Memetik sepotong peribahasa yang menyatakan, getah daun akan mengalir ke batang jua, menunjukkan bahawa anak-anak sudah pasti menuruti ibu bapa dalam hal tingkah laku dan sikap. Mengambil iktibar daripada peribahasa tersebut, amatlah penting kepada ibu bapa untuk menanami anak-anak dengan segala bentuk amalan yang positif seperti amalan berjimat cermat, kebersihan, dan budaya hormat-menghormati. Pelbagai langkah dan inisiatif perlu dilagangkan oleh ibu bapa agar anak-anak akan lahir daripada acuan tingkah laku yang baik yang dijanakan oleh ibu bapa. Hal sama pasti boleh dilaksanakan untuk melahirkan anak-anak yang sentiasa mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian.

Isi-isi penting :

Isi 1 : Menjanakan amalan kebersihan bermula di rumah – mendidik anak-anak agar sepanjang masa berada dalam persekitaran rumah tangga yang bersih, indah dan ceria – sebagai sumber inspirasi sejadi anak-anak masih kecil

Isi 2 : Ibu bapa sebagai sari contoh teladan – imej dan pancaran personaliti ibu bapa sentiasa diperhatikan oleh anak-anak (ibu bapa sebagai role model)

Isi 3 : Melaksanakan pendidikan rohani dengan mendekatkan diri anak-anak kepada Tuhan maha pencipta yang sangat bersih dan cantik (peribahasa Arab, Allah itu cantik dan amat menciptai sesuatu yang mencantikkan)

Isi 4 : Mendedahkan anak-anak dengan persekitaran yang bersih dan cantik – menunjukkan contoh bilik tidur, tempat makan, dan tandas lima bintang seperti di hotel dan pusat pameran seperti Casa Impian dll.

Isi 5 : Mendedahkan anak-anak dengan landskap yang cantik dan selesa mata memandang – konsep bersih diperluas bukan sahaja di dalam rumah tetapi kepada kehidupan yang lebih menyeluruh – aktiviti keluarga membina taman mini dan landskap rumah.


Kesimpulan : Sesungguhnya, tepatlah kata-kata bahawa, anak-anak apabila diajar erti kasih sayang mereka akan belajar mengasihi, apabila diajar erti kebaikan mereka akan belajar bertanggungjawab, dan apabila mereka diajar erti kebersihan mereka akan belajar menjadi harmoni. Oleh itu, ibu bapa sentiasa menjadi sumber rujukan dan terminoogi utama untuk menentukan jati diri anak-anak. Baik perihal yang ditunjukkan, justeru baiklah anak-anak.

No comments:

Post a Comment