Tuesday, October 21, 2014

Peranan Pelajar Memupuk Budaya Penyayang di Sekolah


 
Sebagai seorang pelajar yang bertanggungjawab jelaskan peranan  anda dalam memupuk budaya penyayang di sekolah. 

Sejak tiga dekad belakangan ini, sering didengari kenyataan yang menyebut, bahawa orang Melayu sebagai bangsa Asia yang sangat tinggi nilai hormat dan bersopan santun. Malah nilai itulah yang telah mengangkat imej Malaysia untuk dikenali di seantero alam. Namun, selepas dilanda pelbagai arus perubahan dan ancaman globalisasi yang semakin pantas, nilai-nilai murni itu semakin memupus dalam budaya dan tradisi masyarakat Melayu. Kini dalam pola masyarakat majmuk, masyarakat Malaysia kelihatan komplek. Tiada lagi nilai sopan santun dan hilang budaya hormat dan berkasih sayang. Hukum sesiapa yang kuat dia menang, yang cepat dia dapat, dan yang megah dia gagah sedikit demi secara sedikit membentuk pola baru imej bangsa Malaysia pada abad milenium ini. Oleh itu, sebagai anak muda saya perlu menghayati semula nilai-nilai murni masyarakat agar budaya hormat dapat dinobatkan semula.
 
Isi-isi penting :

Isi 1 : saya perlu menjadi pelajar yang proaktif dalam mengamalkan akhlak yang terpuji – mempamerkan sikap dan tingkah laku yang baik – tutur kata  penuh dengan sopan-santun  - disenangi rakan dan para guru

Isi 2 : menjadi pelajar yang mudah didekati – ular yang menyusur akr tidak akan hilang bisanya - sikap yang sedikit sama dicecah dan yang banyak sama dilapah - senang berkawan, cepat mesra, peramah dan menghormati rakan – menjadi pelajar yang luhur budi bahasa serta patuh kerpada perintah Tuhan

Isi 3 : mengamalkan prinsip dan identiti diri/jati diri – mempunyai prinsip dalam hidup. - bertindak dengan rasional dan matang -  menolak ajakan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan masa depan - tidak mudah terikut-ikut dengan perangai buruk rakan – tegas dan berani kerana benar

Isi 4 : belajar secara istiqamah – menjadi pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik,  –mempunyai jadual belajar yang terancang dan sistematik -  mengikuti proses pembelajaran dengan penuh minat dan teliti -  ikhlas membantu rakan untuk sama-sama berjaya dalam akademik

Isi 5 : penglibatan dalam aktiviti kokurikulum – kokurikulum mampu melahirkan modal insan yang unggul dan cemerlang - proses bergaul dengan rakan-rakan secara sihat – menyumbang kejayaan kepada sekolah – mengangkat imej sekolah agar tersohor di persada negara

Kesimpulan : Hidup pokok berbuah, hidup manusia berjasa ialah ungkapan peribahasa yang mendorong seseorang itu agar beriltizam untuk menyumbangkan khidmat dan jasa. Budaya penyayang seandainya dipupuk dan dibaja boleh memberi natijah kepada lahirnya masyarakat yang bertanggungjawab dan prihatin. Oleh hal yang demikian, saya sangat teruja untuk berada di tengah-tengah khalayak bagi meuar-uarkan idea yang baik ini agar terbentuk juga masyarakat yang berbudaya, beretika serta penyayang. Sesungguhnya, inilah Malaysia yang menjadi harapan kita menjelang dekad yang akan datang.

Diubahsuai dari blog ckg Ishak

No comments:

Post a Comment