Friday, March 28, 2014

Ibu Bapa Tonggak Keluarga Bahagia
Tajuk Perbincangan Kumpulan 3

Tingkatan 5 Sains 2 – SMK Sijangkang Jaya

Anda sebagai editor sebuah akhbar ditugaskan untuk menulis sebuah rencana yang bertajuk `Ibu Bapa Tonggak Keluarga Bahagia’.

Tulis rencana tersebut selengkapnya
Ibu Bapa Tonggak Keluarga Bahagia
Nurul Batrisyia bt Saharuddin
Editor Gilapan Permata
 
Keluarga merupakan satu institusi yang amat penting dalam sesebuah masyarakat. Daripada keluarga, lahirnya insan yang bertanggungjawab terhadap dirinya serta kepada insan lain yang memerlukan. Rumah tangga yang bahagia dan ceria akan melahirkan warga yang memiliki ciri-ciri yang sihat seperti gembira, yakin akan kebolehan diri dan sebagainya. Seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang bahagia akan sentiasa dihargai dan diberi sokongan moral dalam apa-apa jua perkara yang dilakukannya. Galakan dan perangsang daripada ibu bapa yang penyayang dan adik-beradik yang memahami akan membentuk jati diri yang sempurna dalam kalangan ahli keluarga itu. Namun begitu, pepatah ada mengatakan bahawa bertepuk sebelah tangan, tidak akan berbunyi. Kita tidak boleh meletakkan tanggungjawab membentuk kebahagiaan keluarga itu di tangan salah seorang ahli keluarga sahaja sama ada oleh ibu, bapa atau anak-anak. Setiap ahli dalam sesebuah keluarga itu perlu memainkan peranan masing-masing untuk saling bertolak ansur, saling memahami serta saling menghormati di antara mereka.

Antara peranan ibu bapa untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia ialah dengan menjadi model atau suri teladan kepada anak-anak. Mereka harus sentiasa menunjukkan teladan yang baik untuk dicontohi oleh anak-anak. Sebagai contoh, seorang bapa perlu berinteraksi dengan sopan dan lemah-lembut dengan isteri dan anak-anaknya. Ibu bapa juga perlu menunjukkan shsiah dan akhlak yang baik dan terpuji. Apabila anak-anak melihat sikap kedua-dua orang tua mereka, mereka juga akan meneladani sikap baik itu bak peribahasa Melayu, bapa borek, anak rintik. Jika contoh yang negatif diperlihatkan oleh ibu bapa kepada anak-anak seperti pertengkaran, pergaduhan dan ketidakserasian dalam keluarga, situasi ini sudah tentu akan menjejaskan perkembangan jiwa anak-anak. Jelaslah bahawa ibu bapa perlu menjadi suri teladan yang baik kepada anak-anak mereka.

Dewasa ini, masyarakat bertambah sibuk untuk mencari nafkah bagi meningkatkan taraf hidup keluarga masing-masing. Hal ini disebabkan kos sara hidup masa kini yang semakin meningkat. Bagi mendepani masalah kewangan keluarga, ramai ibu yang telah bekerja. Fenomena ini adalah perkara yang amat menyedihkan kerana tika dan saat ini anak-anak merupakan golongan yang memerlukan kasih sayang dan perhatian yang secukupnya daripada ibu bapa mereka. Oleh itu, demi membentuk sebuah keluarga yang bahagia, ibu bapa yang merupakan peneraju kehidupan dalam sesebuah keluarga perlu meluangkan masa yang berkualiti bersama-sama dengan anak-anak mereka. Ibu bapa perlu merancang dan meluangkan masa untuk bersama anak-anak mereka dengan aktiviti riadah seperti  berkelah atau berekreasi. Ibu bapa perlu memberi peluang kepada ahli keluarga untuk berhibur di samping meluangkan masa untuk mengeratkan hubungan di antara mereka

       Di samping itu, Ibu bapa harus mengawasi perlakuan dan memantau kegiatan luar anak-anak supaya mereka yang baru berumur setahun jagung, darah setampuk pinang tidak terjebak dalam kancah negatif seperti menghisap rokok, menyertai lumba haram, pembuangan bayi dan sebagainya. Ibu bapa harus memastikan anak-anak tidak bergaul dengan rakan sebaya yang buruk akhlak. Keluarga yang bahagia akan sentiasa menjaga maruah ahli keluarganya. Anak-anak tidak akan terjebak dalam kancah kehinaan jika mendapat pemantauan yang rapi daripada ibu bapa kerana perbuatan mereka itu akan menconteng arang ke muka ahli keluarga dan sekali gus akan meruntuhkan kebahagiaan keluarga

Seterusnya, didikan agama dan moral yang sempurna dalam kalangan generasi muda juga dapat menyumbang ke arah pembentukan sebuah keluarga yang bahagia. Hal ini disebabkan, pegangan agama serta nilai moral yang kuat dapat membentuk nilai sahsiah yang tinggi dalam kalangan generasi muda. Agama yang mantap, akan membolehkan anak-anak menjalani kehidupan mereka dengan sempurna dan baik. Agama yang sempurna juga mampu membentuk keperibadian unggul dalam diri anak-anak.. Sebagai ibu dan bapa, kita perlu memberi didikan agama yang kukuh serta menerapkan nilai-nilai akhlak dan moral dalam kalangan anak-anak. Anak-anak yang sopan akan menghormati orang tua mereka serta saling bekerjasama sesama adik beradik bak kata peribahasa, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing

Kesimpulannya, Keluarga yang harmoni dan bahagia hanya akan dapat diwujudkan jika setiap individu yang menganggotainya telah melalui pelbagai proses pemupukan kejiwaan yang berkesan sejak kecil. Kesediaan setiap anggota untuk bersedia berkorban dan bertolak ansur sesama mereka akan memudahkan proses pemupukan keluarga harmoni dan bahagia ini. Sesungguhnya keluarga bahagia merupakan asas pembentukan masyarakat yang penyayang dan masyarakat yang maju. Jika pincang keluarga maka pincanglah masyarakatnya. Semoga impian negara untuk mewujudkan masyarakat yang penyayang akan dapat direalisasikan demi kebahagian barsama.

No comments:

Post a Comment