Sunday, March 30, 2014

Harapan Seorang Guru Cemerlang


 
 Harapan dan Wawasan sebagai Guru Cemerlang

       Kecemerlangan dalam bidang pendidikan memanglah menjadi harapan dan matlamat kita. Perkembangan dan kemajuan negara banyak bergantung kepada kecemerlangan dan kualiti pendidikan yang dihasilkan. Untuk mencapai kecemerlangan, memang kita tidak dapat lari dari peranan yang dimainkan oleh para guru. Gurulah yang mencorakkan generasi pewaris bangsa sama ada mereka mampu mengharungi kehidupan sebagai seorang yang bekerjaya atau sebaliknya. Guru perlu menimbulkan kesedaran dalam diri pelajar agar mereka dapat merancang masa depan mereka dengan teratur dan sistematik. Guru kreatif dan inovatif memainkan peranan penting bagi menjayakan wawasan diri pelajar seterusnya menjadi pemangkin kepada pencapaian wawasan negara.

       Bagaimanakah sikap, tindakan dan tanggungjawab yang harus dimainkan oleh guru-guru bagi mencapai matlamat ini? Tidak lain dan tidak bukan, jawapannya ialah guru-guru harus melaksanakan satu perubahan yang menyeluruh dan bersepadu iaitu yang dinamakan kreatif dan inovatif. Guru harus selalu menilai daya usaha mereka selama ini, supaya pegangan dan matlamat tidak menjadi sia-sia. Seringkali kita lihat, kita mengharapkan sesuatu yang luar biasa tetapi cara dan teknik lama yang kita gunakan dalam proses pengajaran. Guru-guru sepatutnya dapat merancang setiap pengajaran mereka secara bijaksana dan melaksanakan perancangan tersebut secara berhikmah supaya hasil pendidikan itu seimbang dengan penat lelah yang telah dicurahkan. Adalah sesuatu yang amat malang, jika jerih perih dan penat lelah yang kita usahakan tidak mendatangkan impak yang ketara dan cemerlang.

       Memang tidak dapat dinafikan, tugas mendidik tidak semudah yang digambarkan. Ibu bapa yang hanya mempunyai 4 orang anak sudah merasai keperitan mendidik anak-anak mereka dengan kepelbagaian perangai, sikap dan tingkahlaku. Apatah lagi dengan guru yang berhadapan dengan 30 pelajar dalam sebuah kelas malah terpaksa berhadapan dengan beberapa kelas setiap hari. Hanya guru yang mempunyai kekuatan mental dan emosi yang ampuh sahaja mampu menghadapi situasi ini dengan baik. Tidak ada bidang pekerjaan lain yang tugas utamanya mengurus manusia dengan tujuan untuk menghasilkan manusia yang sempurna. Itulah tugas seorang guru. Manusia bukan barangan atau robot yang boleh dijangka hasilnya secara objektif. Justeru itu, tugas menghasilkan manusia tulen yang dapat berjalan dengan baik di muka bumi ini sangat rumit dan sukar. Oleh demikian, situasi ini memerlukan seorang guru yang kreatif dan inovatif. Bak kata peribahasa Melayu alah bisa tegal biasa. Itulah hakikat yang terpaksa dihadapi oleh semua guru.

      Guru perlu melakukan suatu perubahan atau refomasi dalam pengajaran dan pembelajaran atau dengan kata lain guru perlu membebaskan diri daripada pemikiran lama yang membelenggu mereka dalam kaedah pengajaran. Kaedah ‘chalk and talk’ atau murid hanya membisau haruslah tidak berlaku lagi dalam situasi pembelajaran hari ini. Sebagai guru cemerlang kita hendaklah senantiasa bersedia sebelum kita melangkah masuk ke dalam bilik darjah supaya dapat mendatangkan hasil yang baik. Janganlah menganggap merancang pengajaran hanya perlu dilakukan oleh guru-guru pelatih sahaja. Sebagai guru, perancangan pengajaran amat penting supaya proses penyampaian ilmu kita tidak tersasar daripada kehendak sukatan pelajaran.

       Di dalam menjalankan tugas mendidik, guru perlulah tekun, tabah, gigih dan inisiatif. Hanya dengan sifat-sifat ini sahaja guru-guru akan dapat mencapai kejayaan dalam usaha mereka. Guru perlu disiplin yang kuat bagi mencapai sifat dedikasi dalam pembelajaran. Apa yang diperlukan dalam pembentukan disiplin ialah pengawalan yang datang dari dalam diri seseorang hasil daripada pembentukan hati kecil dan kesedaran untuk menghasilkan tingkah laku yang baik. Pengawasan atau disiplin dari dalam diri memerlukan penggunaan pemikiran dan penaakulan seseorang. Pembentukan disiplin dalam profesion perguruan perlu ditanam, semasa seseorang itu menjalani latihan perguruan dan perlu dikekalkan selagi seseorang itu menjadi guru.

       Dalam membicarakan tentang wawasan dan harapan guru ini, seseorang guru itu perlulah memberi sepenuh perhatian terhadap apa yang diajar di dalam bilik darjah. Guru yang benar-benar berjaya dalam pengajarannya ialah guru yang mengibaratkan dirinya seperti lilin yang terus menyinar walaupun dirinya kian hancur. Guru yang baik iaitu guru yang dapat menerangkan isi pengajaran dengan teratur dan lancar serta dapat difahami oleh pelajarnya.

      Kearah melonjakkan sistem pendidikan, masa kini, seseorang guru perlu membanyakkan latihan, tunjuk ajar, kelas tambahan dan sebagainya untuk memastikan pelajar-pelajarnya memahami dan memanfaatkan sepenuhnya apa yang diajar. Melalui langkah ini, sudah pasti guru yang rajin akan disanjung tinggi dan secara tidak langsung mampu memberi kejayaan cemerlang kepada pelajar-pelajarnya.

       Untuk menjadikan kita guru cemerlang, beberapa ciri penting perlu disemai. Seseorang guru itu perlulah melengkapkan diri dengan ilmu yang cukup dan bersepadu sesuai dengan bidang pengajarannya dan juga ilmu-ilmu sampingan yang lain. Pendek kata, guru perlulah bersedia kearah seorang guru yang serba boleh dan berketerampilan. Kesepaduan ilmu juga penting untuk membuktikan bahawa kita adalah guru yang hebat. Sebagai guru Bahasa Melayu, kita perlu menyepadukan dengan ilmu-ilmu bantu yang lain seperti sains dan teknologi, keagamaan dan sejarah.

       Selain itu, guru juga seharusnya mempunyai sifat bertolak ansur dalam melaksanakan aktiviti pengajaran. Sesungguhnya guru perlu menunjukkan minat yang mendalam terhadap tugas walaupun di luar waktu kerjanya. Sebagai seorang guru, ikhtisas perguruan haruslah dijaga supaya tidak dicemarkan oleh sifat-sifat yang tidak baik. Guru hendaklah bertanggungjawab terhadap rakan setugas dengan menasihatinya jika beliau melanggari tatasusila profesion perguruan. Jika terdapat rakan-rakan yang cemerlang, guru-guru harus mengikut jejak langkahnya serta menjadi guru cemerlang tersebut sebagai suri teladan untuk diri mereka.

No comments:

Post a Comment