Sunday, July 21, 2013

Analisis Soalan Tatabahasa (Membina Ayat & Menganalisis Ayat)


SOALAN PENGETAHUAN & KEMAHIRAN BAHASA SPM (2004 – 2013)

Tahun
Bentuk Soalan 3 (a) – Bina Ayat
 
SPMU
SPMN
 
2004
Kata banyak makna:
(i)     kemas                            (ii)    kental
(iii)   kosong                          (iv)   kacau
Kata majmuk:
(i)     garis panduan                    (ii)   baik pulih
(iii)   hapus kira                         (iv)  urus niaga
(iii)   usaha sama                        (vi)  hak cipta
 
2005
Kata dan kata berimbuhan:
(i)     hari                                (ii)   sehari
(iii)   harian                           (iv)  berhari                  
(v)    berhari-hari                   (vi)  sehari-harian
Kata awalan pinjaman:
(i)    tatasusila                             (ii)    tatacara
(iii)  prasyarat                             (iv)    prasejarah
(v)   dwibahasa                           (vi)    dwitahunan
 
2006
Kata pinjaman:
(i)     kuota                             (ii)    konvoi
(iii)   kontras                          (iv)   kontena
(v)    komplot                         (vi)   komisen
Kata berpasangan:
(i)     sabut        serabut
(ii)    tunjuk       telunjuk
(iii)   guruh        gemuruh 
 
2007
Kata banyak makna:
(i)    diam
(ii)   tanggal
(iii)  tawar
Kata dan kata berimbuhan:
(i)    muka                                 (ii)   terkemuka
(iii)  bersemuka                        (iv)   permukaan
(v)   mengemukakan                (vi)   bermuka-muka
 
2008
Kata dan kata ganda:
(i)   bila          -   bila-bila
(ii)  banyak    -   banyak-banyak
(iii) rata         -   rata-rata
Frasa:
(i)   suka duka                           (ii) baik buruk
(iii) penat lelah                         (iv) melayari laman web
(v)  pembangunan mesra alam
(vi) semangat setia kawan
 
2009
Frasa:
(i)    nilai murni                   (ii)  budi bicara
(iii) pelbagai etnik               (iv) masalah sosial
(v)  semangat patriotik        (vi) masyarakat penyayang
Kata ganda berentak:
(i)   hiruk-pikuk                          (ii) selok-belok
(iii) lambat-laun                         (iv) senang-lenang
(v)  lintang-pukang                    (vi) kenduri-kendara
 
2010
(i)   atlet                              (ii) baucar
(iii) ilustrasi                        (iv) katalog
(v)  kontrak                        (vi) pakej
(i)   kemas                                   (ii) mengemaskan
(iii) kekemasan                           (iv) harga
(v)  menghargai                          (v)  penghargaan
 
2011
(i)   baku                             (ii)  beku
(iii) cacat                            (iv) catat
(iv) telor                             (v)  telur
(i)   cepu mas                              (ii)  halaju
(iii) jejantas                                (iv)  jenama
(v)  pawagam                             (vi) purata
 
2012
(i)   antidadah                     (ii) proaktif
(iii) prabayar                      (iv) pascamerdeka
(v)  sosioekonomi              (vi) tatatertib
Kata ganda berentak:
(i)   kumat-kamit                          (ii) remuk-redam
(iii) selang-seli                           (iv)  serba-serbi
(v)  simpang-siur                        (vi)  tungkus-lumus
 
2013
(i)   adab                             (ii) beradab
(iii) peradaban                    (iv) khidmat
(v)  berkhidmat                  (vi) perhidmatan
 
 
Tahun
Bentuk Soalan 3 (b)
SPMU
SPMN
2004
Kenal pasti jenis-jenis ayat: Ayat Penyata, Ayat Tanya, Ayat Perintah, Ayat Seru
Menukar cakap ajuk kepada cakap pindah
2005
Menukar ayat bersusunan songsang kepada ayat bersusunan biasa
Menukar ayat pasif kepada ayat aktif
2006
Cerakinkan ayat majmuk kepada ayat tunggal
Cerakinkan ayat majmuk kepada dua ayat tunggal.
2007
Bina satu ayat  bagi setiap ayat perintah: Ayat Suruhan, Ayat Silaan, dan Ayat Permintaan
Menukar ayat aktif kepada ayat pasif
2008
Menukar ayat bersusunan biasa kepada ayat bersusunan songsang
Pola ayat
2009
Gabungkan dua ayat tunggal menjadi 1 ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang sesuai
Kenal pasti subjek dan predikat
2010
Menukar cakap ajuk kepada cakap pindah
Bina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya yang betul
2011
Kenal pasti jenis-jenis ayat: Ayat Penyata, Ayat Tanya, Ayat Seruan atau Ayat Perintah
Gabungkan ayat-ayat tunggal menjadi tiga ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang sesuai
2012
Cerakinkan ayat majmuk kepada enam ayat tunggal
Menukar ayat bersusunan songsang kepada ayat bersusunan biasa
2013
Tukarkan Ayat Aktif kepada Ayat Pasif
 

No comments:

Post a Comment