Sunday, July 21, 2013

Analisis Rumusan SPM


TUGASAN SOALAN BAGI RUMUSAN
SPMN danSPMU (2004 – 2013)

 

SPM
Tugasan soalan /Isi-isi tersurat
Perkataan yang sesuai untuk Pendahuluan
Isi-isi tersirat
11/04
Faedah penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik
Peranan / manfaat / kebaikan penubuhan badan khas………
Sebab-sebab penubuhannya.
06/05
Cara-cara menguruskan tekanan
Kaedah-kaedah mengawal tekanan yang dihadapi oleh setiap individu
Kepentingan pengurusan tekanan kepada individu.
 
11/05
Faedah-faedah hidup berjiran
Manfaat/kepentingan / kelebihan /kebaikan
Cara-cara memupuk semangat kejiranan.
 
06/06
Kelebihan kerja berpasukan
Keberkesanan kerja berpasukan dalam sesebuah organisasi
Cara-cara pemimpin membentuk kerja berpasukan
 
11/06
Cara-cara melahirkan masyarakat berbudi bahasa
Langkah-langkah/ cara-cara/ usaha-usaha/ teknik
Kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat.
 
06/07
Kepentingan terumbu karang di Malaysia
Faedah-faedah /manfaat/kelebihan
Kaedah Pemuliharaannya
 
11/07
Tindakan mengatasi masalah disiplin di sekolah
Cara-cara/usaha-usaha/kaedah/langkah…
Kesan masalah itu kepada negara
 
06/08
Faedah membaca
Manfaat/kepentingan / kelebihan /kebaikan
Cara-cara menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat
 
11/08
Faedah penerokaan angkasa lepas
Manfaat/kepentingan/kelebihan/kebaikan
Cara-cara menarik minat masyarakat terhadap penerokaan angkasa lepas.
 
06/09
Punca-punca keracunan makanan
Faktor /sebab keracunan makanan
Kesan-kesan keracunan makanan
 
11/09
Kepentingan tidur dari segi saintifik
Faedah /manfaat/ kelebihan /signifikan/ peranan/ maslahat /keutamaan
Cara-cara mengatasi masalah sukar tidur
 
06/10
Kesan pemanasan global
Akibat /implikasi /natijah /impak
Sebab-sebab masyarakat kurang mengambil berat terhadap fenomena ini
 
11/10
Kebaikan makan coklat
Faedah /kepentingan/ kelebihan /manfaat
Cara-cara memajukan industri coklat
 
06/11
  Kepentingan berpeluh kepada manusia
Faedah /manfaat/ kelebihan
Cara-cara menggalakkan masyarakat melibatkan diri dalam aktiviti yang mengeluarkan peluh
 
11/11
  Kepentingan bahasa kebangsaan
Fungsi / kebaikan /manfaat bahasa kebangsaan di negara ini
Masalah-masalah yang dihadapi untuk memperkasakan bahasa kebangsaan.
 
06/12
 Ciri-ciri perunding yang berkesan
Sifat-sifat perunding yang berkesan
Usaha-usaha untuk meningkatkan kemahiran berunding
 
11/12
 Faktor-faktor pemilihan Malaysia sebagai destinasi 
 pelancongan kesihatan
Keistimewaan /kelebihan Malaysia sebagai destinasi pelancongan kesihatan berbanding dengan negara lain.
Faedah-faedah industri pelancongan kesihatan kepada negara kita.
 
06/13
Khasiat Cendawan Terhadap Kesihatan Manusia
Kelebihan/Manfaat/Kebaikan/Kepentingan
Cendawan terhadap kesihatan masyarakat di dunia.
 
Usaha-usaha memajukan perusahaan cendawan
 
11/13
 
 
 

 

No comments:

Post a Comment