Sunday, July 21, 2013

Analisis Soalan Novel SPM


ANALISIS SOALAN NOVEL SPM 2001 – 2013

 

TAHUN
SPMU
SPMN
(a) – 7 m
(b) – 8 m
(a) – 7m (BHS = 3M)
(b) – 8 m (BHS = 2M)
2001
 -
-
Kewajaran  pengarang mengakhiri cerita
Empat persoalan
2002
Sinopsis novel
Empat nilai murni
Tema
Latar masyarakat
2003
Klimaks &  peristiwa yang membawa kpd. kesudahan cerita
Empat latar tempat
Buktikan persoalan kegigihan
Perwatakan watak utama
2004
Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh watak utama
Empat pengajaran
Tiga nilai kasih sayang
Cara watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapi
2005
Perwatakan satu watak sampingan
Tiga peristiwa yang dapat anda teladani
Dua peristiwa yang paling menarik
Bandingkan satu  latar tempat dalam dua novel
2006
Pertentangan antara watak
Dua nilai kemasyarakatan dalam dua novel
Pengajaran
Satu persoalan dalam dua novel
2007
Dua nilai setia kawan
Perbandingan tema
Dua peristiwa tentang persoalan maruah
Cara watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapi dalam dua novel
2008
Pemilihan tajuk dikaitkan dengan isi kandungan novel
Tiga pengajaran dalam dua novel
Dua sebab bahagian permulaan novel menarik minat pembaca
Perbandingan (persamaan & perbezaaan) latar masyarakat dalam dua novel
2009
Dua peristiwa yang meninggalkan kesan terhadap pembaca
Satu latar masa dalam dua novel
Dua contoh yang membuktikan ketabahan watak utama
Satu contoh nilai kasih sayang dalam dua novel
2010
Dua peristiwa yang menunjukkan kepincangan masyakarat
Satu latar masyarakat dalam dua novel
Sebab-sebab novel boleh menimbulkan kesedaran kepada pembaca
Satu peristiwa yang memaparkan nilai keberanian dalam setiap novel
2011
Kandungan novel (Sinopsis)
Dua Pengajaran (1 Novel)
 Perwatakan watak utama
Dua persoalan (1 novel)
2012
Tema
3 pengajaran
Dua latar masa
Tiga nilai kemanusiaan (1 novel)
2013
Latar Tempat
Pertentangan pendapat antara watak utama dengan 1 watak lain  (2 novel)
 
 

 

No comments:

Post a Comment