Friday, March 11, 2011

Kerja Rumah Masa Cuti - Untuk Tingkatan 5 Sains 1 dan 5 PD 2 (SMK Sijangkang Jaya)

Berikut cikgu paparkan beberapa kerja rumah untuk disiapkan dalam cuti yang bermula pada 12 - 20 Mac 2011. Semua kerja hendaklah disiapkan dalam kertas kajang. Anda tidak perlu menyalin soalan.

Kesalahan ejaan dan imbuhan
Panduan menjawab;
•Fahami arahan soalan
•Garisi satu perkataan yang mengandungi kesalahan ejaan dan satu perkataan yang mengandungi kesalahan imbuhan dalam setiap ayat
•Menulis semula ayat yang mengandungi perkatan yang telah dibetulkan ejaan dan imbuhannya
•Garisi jawapan yang diberi

LATIHAN 1:

Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat dua kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan membetulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

i) Nawi selalu menasihatkan kawan-kawannnya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya, dia tidak dapat menanggongnya.

ii) Kebanyakan pelancung lebih gemar berkunjung ke pulau-pulau yang cantik di pesisiran pantai Malaysia.

iii) Kerajaan menggalakkan orang ramai menyertai progrem kemasyarakatan supaya hubung antara kaum dapat dipereratkan.

LATIHAN 2
Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

i) Malaysia mampu memajukan bidang eko-pelancongan kerana mengayakan sumber alam semula jadi.

ii) Guru bimbingan itu telah memberikan keterangan yang jelas tentang profesyen sebagai pakar bedah.

iii) Persatuan belia yang baru ditubuhkan itu mengenakan moto yang berteraskan perpaduan belia semalaysia.


LATIAHN 3 :
Dalam setiap ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu dengan menulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah struktur an maksud asalnya.

i) Wakil Rakyat di kawasan pedalaman itu telah mensyorkan pembinaan sebuah stesen jana kuasa kecil di situ.

ii) Penggunaan e-mel memberikan kemudahan untuk seseorang menyampai mesej dalam beberapa minit sahaja.

iii) Kempen anti-dadah peringkat kebangsaan yang dilancar oleh kerajaan mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat.


LATIHAN 4:

Dalam ayat-ayat di bawah, terdapat kesalahan penggunaan kata atau istilah bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis semula ayat itu tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

i) Oleh kerana terperangkap dalam kecelaruan lalu lintas, ayah sering pulang lewat.

ii) Adik saya adalah antara peserta-peserta pertandingan melukis yang diadakan di pentas legar pusat beli-belah itu.

iii) Para peserta lawatan sambil belajar dibahagi pada beberapa kumpulan untuk memudahkan amalan daftar masuk lapangan terbang.


LATIHAN 5:

Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

i) Hasrat Aiman supaya menyertai ekspedisi mendaki Gunung Kinabalu terpaksa dimansuhkan kerana masih belum mendapat keizinan dariapada kedua-dua ibu bapanya.

ii) Wang gaji yang diperoleh saya setiap bulan dibelanjakan secara berhemah dan bakinya disimpan di dalam bank.

iii) Jabatan Meteorologi menganggarkan bahawa cuaca di pantai timur Semananjung Malaysia mendung, manakala di lain-lain kawasan cuacanya cerah.


LATIHAN 6 :
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan tiga situasi yang berbeza yang terdapat dalam petikan.

Perpaduan rakyat menjadi tunggak kegemilangan negara Malaysia. Mereka saling membantu antara satu sama lain. Mereka amat sedar bahawa pada masa ini sikap negatiif akan menyukarkan kerajaan untuk menyatupadukan rakyat. Sekiranya hal ini wujud, maka tiada sesiapa yang untung. Sebaliknya, mereka akan kehilangan segala-galanya.


LATIHAN 7 :
Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.

i) Walaupun kita berasa kasihan atas nasib malang yang menimpa Amira, tetapi dia yang menanggungnya tentulah berasa lebih perit lagi.

ii) Jamal menikmati segala kemewahan yang disediakan oleh bapanya tetapi dia tidak gembira kerana tidak dibenarkan bergaul bebas sesuka hati seperti renaja lain.

iii) Perbelanjaan kita biarlah bersesuaian dengan pendapatan dan janganlah kita berbelanja berlebih-lebihan.


LATIHAN 8 :
Baca dialog di bawah dengan teliti, kemudian senaraikan peribahasa atau kata-kata hikmat yang sesuai untuk diisikan pada tempat-tempat kosong.

Amir : Banyak pengguna bahasa Melayu suka menggunakan bahasa rojak semasa berkomunikasi.

Sofea : Yalah, bukan itu sahaja! Media massa pun sering mengabaikan penggunaan bahasa yang betul

Amir : Jika kita sayang akan bahasa, kita mesti menggunakan bahasa yang betul pada setiap masa dan keadaan kerana (i)…….

Sofea : Media msssa perlulah memainkan peranan yang bersungguh-sungguh dalam mendaulatkan bahasa Melayu tanpa perlu berdolak-dalik, bak kata perpatah (ii)…….

Amir : Saya bersetuju dengan pendapat kamu. Media massa dapat menyalurkan idea dan kritikan dengan lebih berkesan kerana (iii)…….

LATIHAN 9 :
Baca ayat di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud ayat tersebut.

i) Orang yang lupa akan asal usulnya.

ii) Bersama-sama dalam menghadapi kesusahan dan kesenangan.

iii) Bersusah payah terlebih dahulu untuk mendapatkan kesenangan pada kemudian hari.

LATIHAN 10:
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap kata di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

i hias
ii berhias
iii menghiaskan
iv menghiasi
v perhiasan
vi penghias

KERTAS SOALAN TAMAT. BUAT KERJA DENGAN BAIK DAN SEMPURNA. SEMOGA ANDA MENDAPAT MANFAAT.

PERHATIAN UNTUK PELAJAR 5 SAINS 1 :
Latihan rumusan berkaitan dengan Perpaduan dan Kes Buli yang dibincangkan pada 9/3/2011 hendaklah ditulis dalam kertas kajang dan akan ditampal apabila saya serahkan buku pada hari Isnin (21/3/1011).

No comments:

Post a Comment