Tuesday, March 15, 2011

Gurindam Tonggak Dua Belas (Puisi Tradisional)Antologi Digahayu Bahasaku
(Tingkatan 5)

Maksud Gurindam:

Rangkap 1
Masa yang ada hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya dan jangan membazirkan masa.

Rangkap 2
Kejayaan akan dikecapi jika kita berusaha dengan tekun dan gigih.

Rangkap 3
Apabila kita seronok bekerja, hidup kita akan lebih gembira.

Rangkap 4
Kesederhanaan dituntut dalam kehidupan dan semua tindakan perlu dilakukan dengan bijaksana.

Rangkap 5
Peribadi unggul dan kejujuran hati.perlu diterapkan dalam kehidupan .

Rangkap 6
Sifat baik hati, bertimbang rasa dan bersimpati jadikan amalan.

Rangkap 7
Pemimpin yang baik menjadi ikutan.

Rangkap 8
Tanggungjawab yang diamanahkan perlu dilaksanakan dengan sempurna.

Rangkap 9
Pembaziran perlu dielakkan dalam melaksanakan sesuatu kerja.

Rangkap 10
Kesabaran dan ketenangan fikiran perlu dalam menghadapi sebarang situasi.

Rangkap 11
Kebolehan diri yang ada perlu ditonjolkan sebagai motivasi.

Rangkap 12
Pemikiran kreatif dapat menjana idea yang lebih inovatif.


Tema
Nilai-nilai murni dalam kehidupan
Gurindam ini menekankan penghayatan nilai-nilai murni yang perlu ada dalam diri seseorang.


Persoalan
1. Persoalan menghargai masa penting dalam kehidupan ( rangkap 1)
2. Persoalan tekun berusaha membawa kejayaan ( rangkap 2)
3. Persoalan kepimpinan melalui teladan (rangkap 7)
4. Persoalan berfikiran tenang dalam membuat keputusan (rangkap 10)
5. Persoalan berfikiran kreatif dan inovatif (rangkap 12)


Bentuk
1. Mempunyai 12 rangkap.
2. Setiap rangkap mengandungi 2 baris
Contohnya : Hendak pandai menghargai masa
Jangan dinanti esok lusa
3. Mengandungi 4 patah perkataan dalam satu baris
Contohnya Nikmat mencipta budaya kreatif:
4. Suku kata antara 9 hingga 14 suku kata
Contohnya ; Ja/ngan di/nan/ti e/sok lu/sa – 9 sukukata sebaris
Hi/dup da/lam ke/mu/lia/an ke/se/der/ha/na/an – 14 sukukata sebaris
5. Rima akhir aa
Contohnya : Nikmat mencipta budaya kreatif,
Kembangkan bakat semoga aktif
Pemikiran kreatif dapat menjana idea yang lebih inovatif.


Gaya Bahasa
1. Simpulan bahasa – baik hati (rangkap 6 baris 1)

2. Unsur Bunyi
Asonansi – pengulangan vokal a
Kekuatan sifat baik hati ( rangkap 6 baris 1)
Nikmat mencipta budaya kreatif (rangkap 12 baris 1)

3. Aliterasi – pengulangan bunyi konsonan n
Bertindak dengan penuh kebijaksanaan (rangkap 4 baris 2)


Nilai
1. Nilai kegigihan, Contohnya kegigihan apabila bekerja.
2. Nilai kebijaksanaan, Contohnya kebijaksanaan dalam melaksanakan tanggungjawab.
3. Nilai kesederhanaan, Contohnya kesederhanaan dalam kehidupan.:
4. Nilai kesabaran, Contohnya kesabaran menghadapi cabaran.


Pengajaran
1. Kita hendaklah bertindak secara bijaksana
2. Kita hendaklah menghargai masa
3. Kita haruslah menunjukkan teladan yang baik
4. Kita janganlah suka membazir.
5. Kita hendaklah tekun berusaha untuk mencapai kejayaan

No comments:

Post a Comment