Saturday, February 12, 2011

Latihan TatabahasaLatihan 1
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i) saksi
(ii) disaksikan
(iii) kesaksian
(iv) musnah
(v) dimusnahkan
(vi) kemusnahan

Membina ayat (ii)

Latihan 1
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan penggunaannya. Anda tidak boleh menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa.

(i) pergi - pemergian
(ii) jauh - berjauhan
(iii) tenteram - ketenteraman

Latihan 2
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan penggunaannya. Anda tidak boleh menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa.

(i) reda - redah
(ii) semester - semesta
(iii) lalai - lali

Latihan 3
Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan penggunaannya. Anda tidak boleh menggunakan perkataan-perkataan itu sebagai peribahasa.

(i) jaga - berjaga-jaga
(ii) jinak - berjinak-jinak
(iii) sesak - bersesak-sesak

No comments:

Post a Comment