Friday, February 11, 2011

Puisi Moden : Arkitek Kota



Arkitek Kota
(SN Muhammad Hj Salleh)

Rangkap 1:
hanya seniman peka
yang faham akan jiwa laut,
kenal lambung gelombangnya,
alur sungai serta diam batu,
perasaan musim,
fill langit dan sabar bumi
berhak membina kota.

Maksud Sajak : Rangkap 1
Kawasan kota sepatutnya dibangunkan oleh golongan yang benar-benar bertanggungjawab. Mereka merupakan golongan yang arif dan banyak pengetahuan tentang selok belok dan keadaan serta keperluan semasa kota yang hendak dibangunkan.


Rangkap 2.
kerana arkitek matang itu anak taman
perenung di perpustakaan
orang muda pulang bertandang di lorong malam
pemunggah barang pasar di subuh hari
pengadil di bangku bijaksana
dan datuk bandar yang bangga

Maksud Sajak : Rangkap 2
Hal ini demikian kerana, mereka merupakan penghuni yang mendiaminya. Banyak kajian dibuat dan mengambil kira pandangan dan kepentingan pelbagai pihak yang menghuni kota tersebut.


Rangkap 3
dia harus sayangkan lagu burung
pemancing di teduh pohon
pemerhati tasik
pengawas binatang
dan bunga menjalar di beranda

Maksud Sajak : Rangkap3
Perancang kota juga seharusnya seorang yang mencintai alam sekitar. Kehidupan flora dan fauna perlu dipelihara. Keindahan alam semula jadi perlu dipertahankan malah perlu diperindah dengan landskap yang mempesona.


Rangkap 4
pencipta kota ialah
pendekar muda dengan langkah berbagai-bagai
kelakar tua yang mengampungkan cerita
orang bercinta yang perlukan bulan

Maksud Sajak : Rangkap 4
Orang yang membina kota merupakan generasi muda yang bukan sahaja luas ilmu pengetahuannya malah sarat dengan idea-idea yang bernas.


Rangkap 5
dia pengukir ruang hidup
penghias suasana sempurna
membenarkan penemuan
memungkinkan kemungkinan

Dari Seberang Diri

Maksud Sajak : Rangkap 5.
Penyajak menyatakan bahawa beliau hanyalah pemerhati yang menilai bandar dari jauh.


Tema :
Bertemakan keseimbangan dan keselarasan yang perlu diberi perhatian dalam pembangunan bandar. Keseimbangan itu penting agar pembangunan bandar tidak menjeaskan alam sekitar.

Persoalan
1.Persoalan keprihatinan penting dalam memahami sesuatu keadaan.Nilai ini penting supaya sesuatu keadaan dapat difahami.

2.Persoalan pembangunan kota perlu dilihat daripada pelbagai aspek. Pembangunan kota perlu dilihat menerusi pelbagai sudut.

3.Persoalan kepentingan menjaga alam sekitar.Alam sekitar perlu dijaga.

4.Persoalan generasi muda memiliki pelbagai idea bernas.Golongan ini mempunyai idea-idea baru yang bernas.


Bentuk Sajak:
1. Bentuk bebas
2. Jumlah rangkap - 4 rangkap
-Rangkap 1 - 7 baris ayat
-Rangkap 2 - 6 baris ayat
-Rangkap 3 - 5 baris ayat
-Rangkap 4 - 4 baris ayat
-Rangkap 5 - 4 baris
-Rangkap 6 - 1 baris
3. Rima akhir setiap rangkap
-Rangkap 1 – abacdea
-Rangkap 2 – aabcdd
-Rangkap 3 – abcad
-Rangkap 4 – abcd
-Rangkap 5 - abcc
-Rangkap 6 - a
4. Bilangan patah perkataan - 2 hingga 7 patah perkataan
- Ayat paling pendek - pemerhati tasik (rangkap 3, baris 3)
- Ayat paling panjang - orang muda pulang bertandang di lorong malam (rangkap 2 baris 3)
5. Bilangan sukukata setiap baris antara 7 - 14 sukukata

Nada.
a) Sinis

Gaya Bahasa
1.Ayatnya pendek-pendek
Contohnya : perasaan musim

2.Diksi – mudah difahami
Contohnya : pemerhati tasik

3.Aliterasi – perulangan konsonan’p’
Contohnya : perenung di perpustakaan

4.Asonansi – perulangan vokal ’i’
Contohnya : fiil langit dan sabar bumi

5.Kata ganda
Contohnya : berbagai-bagai

6.Metafora
Contohnya : jiwa laut,diam batu, perasaan musim

7.Perlambangan
Contohnya ; pengadil, pemancing, pengawas, pendekar


Nilai :
1.Nilai cintakan alam sekitar. Alam sekitar perlu disayangi.contohnya, melaksanakan pembangunan fizikal tanpa mengorbankan alam semula jadi.

2.Nilai berhemah dan berhati-hati - Contohnya, perancangan sesuatu bandar akan lebih sempurna dengan tindakan berhemah.

3.Nilai bertanggungjawab - contohnya, bertanggungjawab menjaga keindahan alam sekitar. .

4.Nilai bijaksana dalam membuat keputusan Kebijaksanaan penting apabila membuat keputusan.

5.Nilai rasional dalam semua aspek.Kerasionalan penting dalam semua aspek.


Pengajaran :
1.Kita hendaklah mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas semasa merancang pembangunan.

2.Kita hendaklah mengambil kira kepentingan rakyat ketika membangunkan negara..

3.Kita perlulah membuat pertimbangan yang bijaksana sebelum membuat keputusan.

4.Kita hendaklah memikirkan bencana alam yang mungkin timbul akibat pembangunan kota..

5.Kita hendaklah menjadi perancang yang baik yang mempunyai pelbagai idea bernas dan alternatif.



Latihan :

1.Nyatakan bilangan kata dan barisan yang terpanjang dalam rangkap sajak ini.
Jawapan:
bilangan kata terpanjang ialah 7–
contohnya ;. kerana arkitek matang itu anak di taman/ Orang muda pulang
bertandang di lorong malam

2.Apakah jenis gaya bahasa bagi rangkai kata berikut?
Sabar bumi, fill langit, bangku bijaksana
Jawapan:
metafora

2 comments:

  1. usamah mane usamah !
    jodoh semacam yeee

    ReplyDelete
  2. add wc sye id:rajaiehensem ^^

    ReplyDelete