Friday, October 4, 2013

Soalan Berfokus SPM 2013


Bahagian   B

[ 100 markah ]

[Masa dicadangkan : 1 jam 30 minit]


Pilih satu daripada soalan  di bawah dan tulis sebuah karangan yang  panjangnya lebih  daripada 350  patah  perkataan.

 1.    Anda  seorang pelajar  cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia di peringkat kebangsaan. 
      Pihak sekolah telah mengundang anda  untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk
     ‘Langkah-langkah Menjadi Pelajar Cemerlang’.

     Tulis  ceramah anda selengkapnya.

 
2.    Teknologi siber kini telah maju. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam mengawal
      kecenderungan anak-anak melayari  internet.

      Berdasarkan penyataan  di atas, huraikan  peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak       memanfaatkan internet  pada masa ini.

3.    Siswazah pada hari  ini kurang berminat  menceburkan  diri dalam bidang  pertanian. 
     Oleh itu, pelbagai  pihak perlu  mengambil inisiatif  untuk  menarik  minat  para 
     siswazah  menceburkan  diri dalam bidang  tersebut.

     Huraikan  peranan pihak-pihak berkenaan.

 
4.    Kecenderungan negara-negara  luar untuk campur tangan  dalam  masalah sesebuah
     negara, berpunca daripada pelbagai faktor.

     Huraikan  faktor-faktor tersebut.

 
5.    Anda  begitu teruja untuk  menyertai pertandingan menulis cerpen anjuran Dewan 
     Bahasa dan Pustaka. Berdasarkan  tajuk ‘Kerana Nila Setitik Rosak Susu Sebelanga’.

     Tulis sebuah cerpen  yang menarik.

 

 

KERTAS  SOALAN  TAMAT

No comments:

Post a Comment