Wednesday, December 5, 2012

Muhasabah Diri
PERIBAHASA MASYARAKAT  MELAYU

Kalau Benih Yang Baik Jatuh ke Laut Menjadi Pulau

Masyarakat pada zaman lampau mencipta peribahasa, antaranya adalah untuk menasihati golongan muda dan generasi seterusnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan perilaku yang baik dan yang terlarang; dan tidak kurang pula yang memberikan perangsang dan semangat untuk memperingati serta mengekalkan jati diri bahasa, budaya dan bangsa supaya terpelihara dan lestari sepanjang zaman. Peringatan terhadap semangat ini dikaitkan dengan peribahasa “Kalau benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau” dan “manikam dijatuhkan di lembahan takkan hilang cahayanya. Peribahasa ini menggambarkan usul menunjukkan asal dan bahasa menunjukkan bangsa. Peribahasa Madura juga ada menyebutkan hal ini, iaitu “Basanantowagi bangsa” yang bermaksud bahasa  menunjukkan bangsa dan “Basa gambaran nan Budhi” yang memperlihatkan keperibadian seseorang melalui cara dia berbicara. Dalam bahasa Inggeris juga terdapat peribahasa seumpama ini, iaitu Dogs bark as they are bred

No comments:

Post a Comment