Monday, September 10, 2012

Menganalisis Ayat

Nyatakan pola bagi ayat-ayat berikut sama ada ayat tersebut berpolakan Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN), Frasa Nama + Frasa Kerja (FN+FK), Frasa Nama + Frasa Adjektif, atau Frasa Nama (FN+FA) , atau Frasa Nama +Frasa Sendi Nama (FN + FS).

1) Ruang dapur itu masih belum berkemas.

2) Kami ke Zoo Negara esok.

3) Samsiah memang rajin

4) Encik Salman ke Kuala Lumpuur.

5) Datok seorang peceramaah berpengalaman.

6) Izzah memang rajin

No comments:

Post a Comment