Thursday, February 9, 2012

Membina Ayat yang Gramatis.Membina Ayat :

Dalam soalan 3a, calon SPM akan diminta membina ayat. Untuk itu, calon hendaklah membina ayat yang gramatis. Namun kadang kala calon terbawa-bawa ayat dalam bahasa kolokial dalam menyiapkan ayat masing-masing.

Perhatikan dua ayat di bawah:

1. Hashim memberitahu bahawa dia tak tahu susuk tubuh pencuri itu.

Ayat 1 di atas merupakan ayat dalam bahasa kolokial dan tentunya tidak gramatis sebagai ayat bahasa tulisan. Ayat 1 di atas hendaklah ditulis seperti 1a :

1a. Hashim memberitahu bahawa dia tidak mengetahui susuk tubuh pencuri itu.

Ayat 1 itu menggunakan bahasa tidak baku, iaitu pada ungkapan " tak tahu ". Oleh itu, ungkapan yang baku ialah " tidak mengetahui ".

Contoh lain pula seperti berikut:

2. Saya pergi membeli-belah.

Ayat 2 juga ayat dalam bahasa kolokial dan selalu dituturkan dalam bahasa lisan. Bagaimanapun, dalam bahasa tulisan, ayat 2 tidak boleh digunakan. Ayat 2 hendaklah dituliskan dalam bentuk bahasa tulisan seperti ayat 2a berikut:

2a. Ke Alamanda saya pergi membeli-belah pakaian.

Ayat 2a itu mempunyai unsur sendi nama dan objek. Unsur sendi nama di atas penting kerana ungkapan "saya pergi" merupakan ayat dalam bentuk pasif persona pertama. Unsur objek pula penting kerana ayat itu mempunyai kata kerja transitif, iaitu "membeli-belah". Berbanding ayat 2 ialah ayat yang tidak lengkap sebagai bahasa tulisan.

(Dipetik dari Blog Cikgu Mohd Azam)

2 comments:

  1. Ayat gramatis untuk punca kemalangan jalan raya. tolong?

    ReplyDelete
  2. Ayat gramatis untuk punca kemalangan jalan raya. tolong?

    ReplyDelete