Saturday, February 25, 2012

Imbuhan PinjamanNota 1 :
(Dipetik dari Blog Cikgu Azmi)

Imbuhan pinjaman…?

Di samping imbuhan asli bahasa Melayu, terdapat juga imbuhan pinjaman yang kita ambil daripada bahasa asing seperti bahasa Inggeris, bahasa Arab, dan bahasa Sanskrit. Perhatikan contoh di bawah;-

•Imbuhan bahasa Inggeris: (pra-, pro-, anti-, auto-, sub-, poli-, supra-,)
•Imbuhan bahasa Sanskrit: (eka-, dwi, tri-, tata-, pasca-, panca-, tuna-, swa-, maha-, )
•Imbuhan bahasa Arab: (-in, -at, -ah, bi-, -wi, -iah)

Contoh penggunaan imbuhan pinjaman dengan kata dasar:-

•prasejarah, prokerajaan, antidadah, automobil, subgolongan, subtopik, poliklinik, supranasional,
•ekabahasa, dwitahunan, tribahasa, tatabahasa, tatacara, pascasiswazah, pancaindera, tunakarya,
•muslimin, muslimat, muslimah, hadirin, hadirat, duniawi, alamiah, lahiriah, biadab, binormal,

Semua imbuhan sama ada pinjaman atau asli dieja rapat dengan kata dasar.

♥ bi- bermaksud tidak > binormal maksudnya tidak normal

♥ tuna- bermaksud tidak > tunakarya maksudnya penganggur

♥ swa- bermaksud sendiri > swalayan maksudnya layan diri


Nota 2 : Dipetik dari blog Panitia Bahasa Melayu
IMBUHAN PINJAMAN : Pra-
Imbuhan pinjaman ialah imbuhan yang dipinjamkan daripada bahasa lain.
Contoh imbuhan pinjaman awalan adalah maha-, pra-, tata-, panca, swa-, tuna, eka-, dwi-, tri, bi-, anti-, dan pro-.

Awalan pra- membawa maksud sebelum atau syarat kepada sesuatu.
Contoh ; perkataan berimbuhan awalan pra- dan maksunya ;

praakhir ~ sebelum akhir
prakata ~ kata pendahuluan
pramatang ~ belum cukup masak atau belum cukup tempoh
pramoden ~ sebelum mencapai zaman moden
prasangka ~ sangkaan buruk terhadap sesuatu sebelum mengetahui hal yang sebenar
prasarana ~ suruktur asas sesuatu sistem, infrastruktur
prasejarah ~ sebelum sejarah
prasekolah ~ tadika
prasiswazah ~ orang yang belum lulus sebagai siswazah
prasyarat ~ syarat awal
pratonton ~ tayangan sebelum tayangan rasmi
prauniversiti ~ sebelum masuk universiti, pengajian sebelum memasuki universiti
prawacana ~ mukadimah, kata pendahuluan

No comments:

Post a Comment