Saturday, December 24, 2011

Gurindam 12 Fasal yang KeenamPuisi Tradisional - Tingkatan 4.

Rangkap 1
Saranan supaya memilih teman yang dapat membantu ketika susah dan senang.

Rangkap 2
Saranan agar berguru dengan seseorang yang benar-benar berilmu dan dapat menyelesaikan setiap kemusykilan.

Rangkap 3
Saranan supaya memilih isteri yang patuh dan setia kepada suami.

Rangkap 4
Saranan agar mencari teman yang memiliki semangat setiakawan


Tema
Nasihat dalam memilih orang yang ingin kita dampingi

Persoalan
1. Persoalan kepentingan memilih sahabat yang boleh membahagiakan.
2. Persoalan kebijaksanaan dalam memilih guru .
3. Persoalan kepentingan mempunyai isteri yang setia


Bentuk
1. Terdiri daripada empat rangkap.
2. Setiap rangkap terdiri daripada dua baris.
3. Jumlah perkataan dalam setiap baris antara empat hingga lima.
.Cahari olehmu akan sahabat (4 perkataan)
• Yang boleh tahukan tiap seteru (5 perkataan)
4. Terdiri daripada sembilan hingga sebelas suku kata.
• Yang boleh dijadikan ubat ( 9 suku kata)
• Cahari olehmu akan isteri ( 11 suku kata)
5. Rima akhir syair ini ialah aa
6. Bentuk gurindam ini terikat dengan puisi tradisional.

Gaya Bahasa
1. Asonansi - Cahari olehmu akan sahabat – pengulangan vokal a
2. Aliterasi - Yang boleh menyerahkan diri - pengulangan konsonan n
3. Sinkope - Cahari olehmu akan sahabat (rangkap 1 baris 1)
4. Penggunaan kata klasik : cahari
5. Penggunaan bahasa kiasan - Yang boleh menyerahkan diri (mahu menurut kata suami)

NILAI :
1. Nilai kebijaksanaan.
Kebijaksanaan seseorang memilih sahabat, guru dan isteri akan memberi manfaat kepadanya.

2. Nilai ketaatan.
Seorang isteri perlu taat dan setia kepada suami.

3. Nilai keikhlasan
Seseorang sahabat perlu ikhlas dalam menjalinkan perhubungan.

Pengajaran.

1. Kita haruslah mencari sahabat yang dapat memahami dan bersama-sama ketika susah dan senang.
2. Kita mestilah berguru dengan orang yang benar-benar bijaksana agar dapat membimbing kita.
3. Seseorang suami haruslah bijak memilih isteri yang setia agar perhubungan mereka berkekalan.

No comments:

Post a Comment