Friday, September 9, 2011

Gagasan 1 MalaysiaBincangkan Peranan Remaja Untuk Menjayakan Gagasan 1 Malaysia

Gagasan 1Malaysia diperkenalkan oleh Y.A.B Perdana Menteri Malaysia. Gagasan ini merupakan konsep unik yang perlu diterima oleh semua pihak di negara ini sebagai lambang komitmen dan usaha oleh rakyat demi mencapai yang terbaik untuk negara. Perdana Menteri berkata ia sangat berbeza dengan konsep satu negara yang diamalkan di negara lain kerana gagasan 1 Malaysia yang mengutamakan keadilan sosial buat semua kaum dan penduduknya. Simbol 1Malaysia merupakan jenama hebat yang perlu disayangi oleh rakyat. Simbol itu sangat unik kerana menggunakan nombor satu yang dimasukkan dengan bendera Malaysia.Bagi menyemarakkan lagi kempen gagasan 1Malaysia kerajaan perlu memperbanyakkan aktiviti yang boleh melibatkan pelbagai kaum seperti akiviti kebudayaan dan permainan untuk dilaksanakan disetiap peringkat masyarakat. Pemimpin perlu turun padang melihat sendiri permasalahan rakyat setiap kaum tanpa mementingkan status pemimpin itu sendiri. Dengan itu semua agensi kerajaan perlu memainkan peranan yang lebih daripada sekarang dalam mewujudkan perpaduan kaum. Apakah peranan remaja untuk menjayakan Gagasan I Malaysia ini? Inilah persoalan yang akan dikupas dalam huraian saya di bawah ini.

Isi 1 :
Remaja melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan - menguasai ilmu pengetahuan baharu selaras dengan perkembangan zaman - dengan tujuan untuk membolehkan remaja menjadi cemerlang - bak kata peribahasa "Jika tidak dipecahkan ruyung, di mana akan mendapat sagunya" yang memberi maksud bahawa jika kita tidak berusaha untuk mendapat kejayaan, nescaya kejayaan tidak akan kita perolehi.

Isi 2 :
Remaja mengamalkan semangat perpaduan - perasaan hormat-menghormati antara satu sama lain - bersikap toleransi dan memahami budaya dan agama pelbagai masyarakat yang ada di dalam negara ini - bergerak seiring untuk membangunkan negara bagi mencapai status negara maju menjelang 2020 - bak kata pujangga " Ke gunung sama di daki, ke lurah sama dituruni". Sederap melangkah bagi memastikan negara ini dapat dibangunkan secara bersama-sama.

Isi 3 :
Remaja memantapkan sahsiah diri agar menjadi orang yang berguna untuk keluarga, masyarakat dan negara - mengamalkan budaya sopan santun dalam kehidupan seharian - melengkapkan diri dengan ajaran agama dan pendidikan moral - menjauhkan diri dari terlibat dalam gejala-gejala negatif dan masalah sosial yang boleh memudaratkan kehidupan remaja - Remaja Malaysia menjadi ikon yang membawa imej baik dan terpuji di peringkat global dan serantau - Bak kata peribahasa "Kalau sudah benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau".Remaja perlu ada jati diri bagi menepis dan menangkis segala perkara buruk yang cuba diserapkan dalam jiwa mereka. Jadilah model insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

Isi 4 :
Menghayati dan mengamalkan rukun negara - aspek rukun negara bukan hanya menjadi sebutan atau meniti dibibir sahaja tetapi perlu dihayati dan diamalkan agar menjadi warganegara yang berintegriti - remaja perlu berusaha membentuk diri menjadi modal insan yang cemerlang agar disanjung oleh masyarakat - remaja perlu berusaha mempersiapkan diri untuk memacu negara ke arah wawasan 2020 - Bak kata pujangga " bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Sikap mementingkan diri sendiri atau hanya mementing kaum sendiri perlu dielakkan.

Isi 5 :
Remaja perlu memerah otak dan keringat agar dapat memberikan idea, buah fikiran dan juga pandangan untuk menyatupadukan masyarakat negara ini - hal ini kerana, 70 % daripada masyarakat Malaysia terdiri daripada golongan remaja - golongan ini perlu kreatif dan inovatif bagi menjulang nama negara dalam apa-apa bidang sekalipun kecuali bidang yang boleh memudaratkan diri, keluarga, negara dan juga agama. Pepatah menyatakan "Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan".

Penutup :
Remaja ialah aset negara - semua pihak perlu mendidik remaja ke arah pencapaian matlamat Gagasan 1 Malaysia - usaha yang berterusan akan menjadikan remaja hari ini sebagai pemimpin yang berkaliber pada masa hadapan.

No comments:

Post a Comment