Friday, July 1, 2011

Membaca Dapat Menyuburkan Minda Kita


Catatan ini khusus untuk anak-anak didikku yang bakal menduduki peperiksaan tahun ini.

Kepada mereka yang bakal menduduki peperiksaan tahun ini, mulalah dengan azam dan tekad untuk berusaha sedaya upaya. Langkah yang paling wajar dalam menghadapi peperiksaan adalah dengan membuat persediaan awal. Tidak ada gunanya bermain-main dahulu, kemudian bertungkus-lumus pada saat-saat yang akhir. Proses pembelajaran memerlukan waktu yang panjang, terutamanya bagi pembelajaran bahasa.

Menguasai bahasa mengambil masa yang lama. Aspek-aspek bahasa tidak boleh dihafalkan dalam masa dua tiga minggu. Menurut Prof. Dato' Dr. Nik Safiah Karim, bahasa diibaratkan suatu tabiat, yang perlu dipupuk, dibelai dan dibaja senantiasa. Proses ini memerlukan waktu. Oleh itu, jikalau anda hendak menjadi seorang pelajar yang pandai berbahasa Melayu, yang dapat menggunakan bahasa tersebut bukan sahaja mengikut peraturan-peraturannya yang betul, tetapi juga yang memperlihatkan unsur-unsur keindahan, maka hendaklah anda membuat persiapan-persiapan awal.

Satu cara yang amat berkesan adalah dengan menjadikan tabiat membaca satu amalan harian, iaitu membaca contoh-contoh penggunaan bahasa yang baik, betul dan indah. Carilah bahan-bahan yang sesuai dan jadikanlah tabiat membaca sebagai rekreasi harian.

Terdapat berbagai-bagai sebab seseorang itu membaca. Satu sebab yang amat berkait dengan dunia seorang pelajar ialah membaca buku untuk mencari ilmu pengetahuan, terutama daripada buku-buku teks. Membaca jenis ini wajib dilakukan oleh semua pelajar.

Satu sebab lagi orang membaca, ialah membaca untuk rekreasi. Dalam konteks ini kita membaca bukan semata-mata untuk mengutip ilmu yang ada dalam bahan yang dibaca, walaupun ini tetap berlaku setiap kali kita membaca. Membaca untuk rekreasi bermaksud, kita membaca untuk kegembiraan, untuk menghayati bahan yang dibaca.

Walau apapun tujuannya kita membaca, yang pasti dengan aktiviti membaca menjadikan penguasaan bahasa kita baik dan bertambah cekap....

Memupuk tabiat membaca tidaklah terlalu sukar. Yang penting, sikap anda harus positif. Anda membaca kerana mahu membaca, tidak kerana disuruh oleh guru atau ibu bapa anda. Selain itu, anda berasa gembira sewaktu membaca. Dengan kata lain, bahan-bahan yang anda baca itu menarik dan dapat anda hayati. Tidak ada yang menjemukan. Jikalau terdapat bahan yang menjemukan, tinggalkan sahaja bahan itu, lalu cari yang lain yang lebih menarik.

Bahasa yang digunakan untuk menulis bahan itu juga harus menarik. Anda terpesona dengan pilihan kata-kata tertentu; anda tertarik dengan cara pengarang menghuraikan sesuatu perkara atau peristiwa. Ada kalanya anda begitu tertarik sehingga mahu membaca sesuatu petikan itu sekali lagi, dan seterusnya untuk kali ketiga.

Demikianlah, jikalau perkara-perkara di atas berlaku pada diri anda, bolehlah dikatakan anda sudah separuh jalan dalam proses pemupukan tabiat membaca. Teruskanlah usaha ini; sudah pasti anda akan mendapat manfaat yang besar. Apabila itu berlaku, anda juga sudah separuh jalan ke arah penguasaan bahasa yang baik.

Yang pasti, bahasa yang baik dapat dikuasai melalui tabiat membaca....

No comments:

Post a Comment