Wednesday, May 11, 2011

Latihan Kendiri 2 : Karangan Umum dan NovelSoalan 1: Soalan karangan bahagian B (lebih daripada 350 patah perkataan)

Alam sekitar yang bersih dapat menjamin kesihatan kita. Bincangkan peranan anda.


Soalan 2: Soalan Kajian Novel

Berdasarkan novel Papa..akhirnya kau tewas jua! (tingkatan empat) dan Novel Interlok (tingkatan lima)

a. Jelaskan lima peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang watak utama dalam kedua-dua novel di atas (8 markah)

b. Pengarang telah memaparkan semangat ketabahan dan kegigihan dalam diri watak utama kedua-dua novel ini. Jelaskan lima peristiwa yang menunjukkan watak utama tabah dan gigih menghadapi rintangan dalam setiap novel yang anda kaji (7 markah)


Soalan Karangan Umum :

Pilih SATU daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya LEBIH DARIPADA 350 PATAH PERKATAAN.

1. Anda telah dilantik sebagai pngawas sekolah. Sebagai pengawas, bincagkan peranan anda untuk membantu pihak sekolah membentuk murid yng berdisiplin.

2. "Seorang ibu dapat menjaga sepuluh orang anak tetapi sepuluh orang anak belum tentu dapat menjaga seorang ibu." Situasi seperti yang di atas seharusnya tidak berlaku dalam sesebua masyarakat. Jelaskan tanggungjawab yang sepatutnya dlaksanakan oleh anak-anak terhadap ibu bapa.

3. Negaraku,
Tanah tumpahnya darahku
Rakyat hidup bersatu dan maju
Rahmat bahagia Tuhn kurniakan
Raja kita selamat bertakhta.
Lirik lagu Negarku di atas antaranya menyentuh soal perpaduan, ksyukuran dan taat setia rakyat kepada taja dan negara.
Huraikan peranan setiap rakyat Malaysia dalamd enjamin kesejahteraan negara sebagaimana yang dihasratkan dalam lirik tersebut.

4. Penyakit berjangkit seperti selesema burung, influenza A (H1N1) dan meningitis atau radang otak telah menjadi isu global.
Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh negara-negara di dunia untuk menangani wabak penyakit tersebut.

5. Peribahasa "Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan" membawa maksud bahawa jika ada azam dan usaha, pasti ada kejayaan.
Tulis sbuah cerpen berdasarkan maksud peribahasa tersebut.

No comments:

Post a Comment