Friday, July 23, 2010

Antologi Harga Remaja : Pelayaran Yang Penuh Peristiwa

Baca petikan prosa klasik di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Dengan tidak berfikir panjang lagi, Tuanku nakhoda Tua percaya dengan kata-kata jurumudi yang palsu, lalu baginda menitahkan Muslim Cik Mas menikahkan puterinya dengan jurumudi itu.

Apabila jurumudi dan Mualim sudah sedia di depan Tuanku Nakhoda Tua, masuklah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dengan geramnya, "Ya, ayahanda, tua orang tua, berakal: makin tua makin berminyak, tetapi tua ayahanda tua cendawan makin tua makin busuk!".

Tuanku Nakhoda menjadi tersentak,"Hai anakku yang tidak tahu dek untung, mengapakah kau berkelakuan demikian ini di depan orang tua?"

"Kerana mata ayahanda sudah kabur dan telinga ayahanda sudah pekak,sebab itulah ayahanda berkata demikian.Cubalah ayahanda lihat siapakah di dalam petak jubung yang dilingkari tali sauh itu?"

Tuanku Nakhoda Tua segara menjengah ke petak jubung.Dilihatnya ada seorang muda yang sangat tampan dengan wajahnya berseri-seri bagai purnama empat belas hari bulan. Baginda terpegun kaum lalu kembali bertanya kepada puterinya. "Hai anakanda,siapakah pemuda yang di dalam jubung itu?"

"Dialah budak hitam yang meminta tolong bayarkan hutangnya kepada ayahanda dulu,tetapi telah ayahanda nyahkan dia."

(Dipetik daripada"Pelayaran yang Penuh Peristiwa", di
selenggarakan oleh Matlob dalam antologi Harga Remaja,Dewan
Bahasa dan Pustaka)Halaman 40


(i) Berikan maksud rangkai kata wajahnya berseri-seri.
[2 markah]


(ii) Adakah Tuan Puteri Dayang Seri Jawa setuju untuk dinikahkan dengan jurumudi palsu? Nyatakan sebab dan alasannya.
[3 markah]


(iii) Sikap Tuan Puteri Dayang Seri Jawa terhadap ayahandanya dianggap kurang ajar. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu berhemah ketika berkomunikasi dengan ibu bapa kita?
[3 markah]

No comments:

Post a Comment