Saturday, May 15, 2010

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA GURU ( T-KRA)

Bidang Keberhasilan Utama Guru (T-KRA: Teacher Key Result Area)

Dalam memastikan agenda pendidikan negara, khususnya Bidang Keberhasilan Utama Kementerian (M-KRA : Ministry Key Result Area) tercapai, guru sewajarnya perlu mempunyai dan melaksanakan Bidang Keberhasilan Utama seorang Guru (Teacher-Key Result Area: T-KRA). T-KRA ini penting sebagai satu garis panduan untuk guru mencapai Indeks Petunjuk Prestasi (KPI) sebagaimana yang diwar-warkan oleh kerajaan kini.

Adalah dicadangkan guru-guru memahami, menghayati dan melaksanakan T-KRA bagi memastikan KPI sebagai seorang guru yang berkesan tercapai dan matlamat agenda pendidikan negara dapat direalisasikan.

Lima (5) Bidang Keberhasilan Utama seorang guru ialah:
1. Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran dan Rancangan Pelajaran Tahunan
2. Kandungan mata pelajaran yang diajar
3. Buku Rekod Mengajar
4. Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)/Pedagogi Guru
5. Profesionalisme Profesion Keguruan

Dengan memahami, menghayati dan melaksanakan lima (5) T-KRA yang dinyatakan itu, pasti memudahkan peranan guru dalam melaksanakan tugas dan tangggungjawab yang diamanahkan. Di samping itu, bagi memastikan ke-lima-lima T-KRA tersebut difahami dan dihayati, setiap T-KRA berkenaan perlu mempunyai Indeks Petunjuk Prestasi (KPI) yang ingin dicapai oleh seseorang guru.

KPI bagi seorang guru ialah:
1. Sukatan Pelajaran perlu ditamatkan mengikut tempoh yang ditetapkan (berdasar SPI)
2. Penguasaan 100% guru terhadap kandungan mata pelajaran utamanya
3. Buku Rekod Mengajar perlu diselenggara dan dikemaskini (berdasar SPI Bil 3/1999)
4. Pelajar seronok mengikuti proses P&P guru (Pedagogi berkesan)
5. Pencapaian pelajar dapat diterjemahkan sebagaimana yang disasarkan guru.

Adalah diharapkan guru-guru akan senantiasa berusaha dengan penuh dedikasi untuk memenuhi tuntutan pelaksanaan T-KRA ini agar KPI yang perlu dicapai mampu memberi impak yang besar kepada masa depan para pelajar dan memenuhi aspirasi pendidikan negara.

" Murid Didahulukan, Pencapaian Diutamakan, Guru Dihargai "

Sumber : http: //akademikbahasa.blogspot.com

No comments:

Post a Comment