Thursday, September 12, 2013

Peranan Pelbagai Pihak untuk Memupuk Tabiat Membaca



 
 
“Membaca itu jambatan ilmu,” merupakan satu kata-kata hikmat yang jelas menunjukkan kepentingan amalan membaca dalam hidup kita. Kendatipun begitu, kata-kata hikmat ini sering dipandang enteng oleh sebahagian besar masyarakat Malaysia terutamanya para remaja yang akan menjadi pemimpin negara pada suatu masa kelak. Masyarakat Malaysia sering kali menganggap bahawa amalan membaca itu bukan sekadar untuk lulus peperiksaan semata-mata tetapi juga untuk mengetahui keadaan semasa, meluaskan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, setiap pihak haruslah melaksanakan obligasi masing-masing untuk memupuk tabiat suka membaca dalam kalangan rakyat Malaysia

Ibu bapa merupakan insan yang memainkan peranan signifikan untuk memupuk tabiat suka membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Menurut Confucius, “ keluarga merupakan unit asas pembentukan masyarakat”. Kata-kata ini jelas menunjukkan pembentukan peribadi seseorang individu bermula daripada keluarga dan keluarga itu pula lahir dengan sepasang ibu bapa. Dalam hal ini, sebagai insane yang paling penting, ibu bapa perlulah menjadi entity mithali yang terbaik bagi anak-anak. Ibu bapa mestilah menunjukkan uswah terbaik dengan mengamalkan amalan membaca di hadapan anak-anak. Hal ini demikian kerana, apabila ibu bapa hanya menasihati anak-anak supaya membaca tetapi mereka sendiri tidak menunjukkan teladan yang baik, pasti anak-anak akan mempersoalkan sebab mereka perlu membaca, sedangkan ibu bapa mereka tidak perlu membaca. Oleh hal yang demikian, sebagai insan yang terdekat dengan anak-anak, ibu bapa perlulah mengamalkan amalan membaca di hadapan anak-anak sama ada membaca akhbar, buku ilmiah, novel dan sebagainya. Dengan adanya contoh yang baik di hadapan anak-anak, barulah ibu bapa boleh menasihati anak-anak supaya membaca pada saat itu, anak-anak tidak akan mempersoalkan lagi sebab mereka perlu membaca, seperti cogan kata, “ kepimpinan melalui teladan.”

Bukan itu sahaja, ibu bapa juga perlulah membelanjakan sedikit daripada wang pendapatan mereka untuk membeli bahan bacaan untuk anak-anak. Ibu bapa seharusnya tidak kedekut dalam membelanjakan sebahagian daripada wang pendapatan mereka untuk membeli bahan bacaan kerana mereka perlu sedar bahawa yang dibelanjakan oleh mereka itu tidak sia-sia dan bakal menjadi sesuatu yang berguna untuk anak-anak mereka sebagai peneraju masa hadapan, seperti kata-kata seorang tokoh, “ masa hadapan itu dibeli oleh masa sekarang.” Apabila ibu bapa sudi membelanjakan sebahagian daripada wang mereka untuk membeli bahan bacaan untuk anak-anak, pasti anak-anak akan lebih mudah mendapatkan bahan bacaan dan tidak perlu ke mana-mana untuk mendapatkan bahan bacaan sekali gus meningkatkan minat membaca dalam diri anak-anak. Seiring dengan itu, selain sebuah keluarga ini dapat membentuk sebahagian masyarakat, apabila anak-anak kecil ini keluar dari rumah mereka dan membaca di hadapan masyarakat lain, pasti masyarakat lain akan mencontohi perbuatan anak-anak kecil ini sebagai orang yang lebih dewasa, pasti mereka akan berasa malu terhadap anak-anak kecil ini. Hal ini demikian kerana, apabila masyarakat yang lebih dewasa melakukan kerja yang sia-sia, dalam mengisi waktu lapang mereka, pasti akan terdetik dalam sukma mereka, sedangkan anak kecil ini lebih menghargai masa dengan memenuhkan masa lapang mereka dengan membaca, mengapa mereka yang lebih berilmu dan berpengalaman tidak melakukan hal yang yang sama. Dengan itu, secara implisit, tabiat suka membaca dalam diri masyarakat Malaysia dapat dipupuk.

Selain itu, pihak kerajaan juga memainkan peranan untuk memupuk tabiat membaca dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dalam hal ini, pihak kerajaan bolehlah mengadakan kempen-kempen yang menggalakkan amalan membaca. Pihak kerajaan seharusnya menggunakan sebahagian daripada pendapatan negara untuk memupuk minat membaca dalam diri masyarakat Malaysia. Bagi golongan miskin pula, dalam menjayakan kempen memupuk budaya membaca ini, pihak kerajaan bolehlah membantu warga miskin ini dengan memberikan buku-buku percuma kepada mereka. Dengan adanya buku-buku mahupun bahan-bahan bacaan yang percuma, pasti kempen ini dapat dijayakan oleh seluruh rakyat Malaysia kerana tidak timbul lagi masalah ketiadaaan bahan bacaan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pihak kerajaan juga seharusnya tidak memandang enteng terhadap usaha mengadakan kempen untuk memupuk minat membaca dalam diri masyarakat kerana dengan adanya usaha yang bersungguh-sungguh dan beristiqamah oleh pihak kerajaan, pasti matlamat kudsi kerajaan untuk mewujudkan masyarakat yang minat membaca dapat diwujudkan. Pihak kerajaan seharusnya tidak takut akan kegagalan usaha mereka ini, seperti kata-kata Phytagoras, “ kegagalan bukanlah bererti kemusnahan tetapi jadikanlah kegagalan itu sebagai lanjakan untuk mencapai kejayaan”. Oleh itu, wajarlah pihak kerajaan mengadakan kempen untuk memupuk minat membaca dalam diri masyarakat kerana “ belum cuba, belum tahu.”

Media massa juga berperanan penting untuk memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat. Media massa seperti televisyen, internet, radio dan sebagainya penting dalam menghebahkan kepada masyarakat tentang kepentingan tabiat membaca. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat seperti penerbit stesen televisyen haruslah mengadakan satu dokumentasi yang memaparkan kepentingan membaca dalam kehidupan dan menayangkannya di televisyen. Dengan ini, masyarakat yang cetek ilmu tentang kepentingan membaca akan lebih tahu mengapa membaca itu penting dalam kehidupan mereka. Drama pendek yang berkaitan dengan kepentingan membaca juga boleh dipertontonkan di televisyen kerana mesej yang disampaikan oleh drama-drama yang ditayangkan di televisyen akan meresap dengan lebih mudah dalam jiwa masyarakat Malaysia. Hal ini demikian kerana, jiwa masyarakat selalunya lebih tertarik dengan dunia hiburan. Jadi, sebagai pihak media massa yang prihatin, mereka seharusnya lebih kreatif dalam melaksanakan usaha untuk memupuk tabiat membaca dalam kalangan masyarakat Malaysia agar Malaysia terus maju seiring dengan arus globalisasi.

Pihak sekolah juga menggalas tanggungjawab untuk memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dalam hal ini, guru merupakan insan terpenting yang berperanan memupuk minat membaca dalam diri pelajar. Sebagai guru yang penyayang dan ingin pelajarnya berjaya, pasti guru-guru sedar akan kepentingaan membaca dalam kehidupan. Guru-guru di sekolah seharusnya bekerjasama dalam mengadakan pertandingan bagi memupuk minat membaca dalam diri pelajar. “melentur buluh biarlah dari rebungnya,” jelas menunjukkan dalam usaha membentuk peribadi seseorang, kita perlulah membentuknya sejak dari kecil lagi. Guru-guru tadika mahupun guru-guru sekolah rendah memikul tanggungjawab yang paling penting untuk menerapkan minat membaca dalam kalangan pelajar sekolah kerana pada saat ini, pelajar-pelajar ibarat kain putih yang belum dicorakkan. Pada ketika ini, pelajar-pelajar masih belum dapat membezakan antara baik dan buruk mahupun dosa dan pahala. Oleh itu, apabila guru-guru mengadakan pertandingan seperti pertandingan membaca paling banyak dan memberikan hadiah berupa wang tunai dan bahan bacaan kepada para pemenang,pasti pelajar-pelajar tersebut tidak akan melepaskan peluang untuk mengambil bahagian sekali gus mereka akan selalu membaca. Mungkin pada mulanya, pelajar-pelajar ini membaca kerana ingin memenangi pertandingan tetapi pasti lama-kelamaan minat membaca akan timbul dalam diri mereka. Oleh hal yang demikian, guru-guru haruslah menjalankan peranan mereka untuk memupuk minat membaca dalam diri pelajar sekali gus membentuk masyarakat Malaysia yang minat membaca.

Tidak kurang juga, syarikat-syarikat seperti Karangkraf, PtsOne dan sebagainya perlulah menjalankan peranan dengan mengeluarkan bahan bacaan yang sesuai untuk semua peringkat umur agar masyarakat Malaysia mempunyai lebih banyak pilihan dalam memilih bahan bacaan yang sesuai dengan umur mereka. Dengan adanya kepelbagaian bahan bacaan, pasti masyarakat Malaysia akan menjadi lebih tertarik untuk membaca. Oleh itu, sebagai syarikat swasta yang prihatin dengan keadaan rakyat Malaysia, mereka haruslah menjalankan peranan mereka dengan bersungguh-sungguh.

Akhirulkalam, semua pihak haruslah berganding bahu untuk memupuk minat membaca dalam diri masyarakat dan tidak melepaskan tanggungjawab itu kepada pihak kerajaan semata-mata kerana “ muafakat membawa berkat.” Semua pihak haruslah bersikap, “ bagai aur dengan tebing” dalam menjayakan usaha untuk memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat. Sebagai rakyat Malaysia pula, kita seharusnya turut mempunyai inisiatif dalam mengubah diri bagi memupuk minat membaca dlam diri kita sendiri kerana “ di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.” Janganlah kita terlalu mengharapkan pihak lain dalam membentuk peribadi kita kerana segala-galanya yang berlaku adalah pilihan kita sendiri.

AUNEE AZRINA ZULKIFLI (5SC1)

No comments:

Post a Comment