Tuesday, February 12, 2013

Latihan Tatabahasa, Komsas dan Karangan


Latihan Tatabahasa

(a) Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan kata di bawah supaya jelas   
     menunjukkan maksudnya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukar            
    imbuhan, menggunakan kata itu sebagai peribahasa dan nama khas.

       (i)  merawat      -- melawat
       (ii) terbuang     -- terluang
       (iii)mengecam  -- mengancam
                                                                                                [6 markah]

(b) Tukar ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.

(i)    Lim San Tau membeli buku-buku yang berkaitan dengan kemajuan ekonomi            
      negara maju itu.
(ii)  Pihak berkuasa perlulah mengambil tindakan terhadap pihak yang      
      bertanggungjawab dalam masalah cetak rompak.
(iii) Puan Siti Fatimah menyampaikan hadiah yang dimenangi oleh pelajar-pelajar itu   
      dalam acara merentas desa. 
[6 markah]

Latihan Komsas.
Jawan soalan berikut berdasarkan novel  Papa atau Konserto Terakhir.

1.      Nyatakan 3 peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang.
a


2.      Nyatakan 4 perwatakan watak utama dalam novel ini?


3.      Berikan 3 latar masyarakat dalam novel yang telah anda kaji?
a

4.      Nyatakan konflik watak utama dan cara watak utama dapat menyelesaikan konflik yang tersebut?


5.      Dalam novel ini terdapat beberapa peristiwa yang berunsur negatif. Nyatakan 2 peristiwa tersebut.
a 

Latihan Karangan:
Kemalangan jalan raya sering berlaku dalam negara kita? Kemalangan jalan raya sering menyebabkan kematian terutama pada musim perayaan. Bincangkan punca-punca kemalangan jalan raya di negara kita. 

No comments:

Post a Comment