Sunday, April 29, 2012

Menulis Pendahuluan KaranganJenis-jenis Pendahuluan.

Berbentuk  Soalan/Persoalan.
Berbentuk Definisi
Berbentuk fakta
Bentuk  sejarah.
Bentuk suasana
Bentuk peribahasa
Bentuk puisi
Bentuk gabungan
Petikan tokoh

Contoh-contoh :

Pendahuluan Jenis Persoalan
Marcapada ini, pembangunan negara kita semakin pesat dan rancak. Namun demikian, kerancakan pembangunan itu disusuli dengan isu keganasan rumah tangga yang merupakan penyakit sosial semakin gawat melanda negara kita. Gejala ini ibaratduri dalam dagingApakah yang dimaksudkan dengan keganasan rumah tangga? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya masalah sosial ini. Siapakah yang harus dipersalahkan? Ke manakah hilangnya nilai-nilai kemanusiaan kita? Mengapakah usaha-usaha yang telah dijalankan selama ini gagal mencari  jalan penyelesaian? Bagaimana untuk menangani gejala ini? Apakah rencah yang terbaik untuk membanteras penyakit sosial yang rumit ini?  Inilah persoalan yang harus dijadikan renungan dan perbincangan kita.Pendahuluan Jenis Definisi.


Pembalakan boleh didefinisikan sebagai kerja-kerja atau usaha-usaha penebangan hutan untuk menghasilkan kayu dengan cara menebang pokok-pokok besar, memotong dahan-dahan pokok dan sebagainya. Pembalakan boleh diklasifikasikan kepada dua jenis, iaitu pembalakan sah dan pembalakan haram. Pembalakan sah merupakan  aktiviti membalak yang sah di sisi undang-undang kerana telah mendapat kebenaran dan  dokumen daripada kerajaan atau pihak berkuasa. Sebaliknya pembalakan haram merupakan kegiatan membalak yang dijalankan tanpa mengikut atau mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Akibat pembalakan haram, jumlah kawasan hutan di negara kita semakin berkurangan. Oleh itu, langkah-langkah konkrit perlu diambil untuk membendung kegiatan ini.


Pendahuluan Jenis Fakta .
Gejala ponteng sekolah yang berlaku sejak akhir-akhir ini kian menjadi-jadi dan sukar dibendung. Kajian yang dijalankan oleh Jabatan Perdana Menteri membuktikan bahawa masalah ini boleh dikatakan berlaku di seluruh sekolah di dunia. Lebih malang lagi peratusan kes ponteng sekolah di negara kita dikatakan meningkat setiap tahunStatistik Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2011 membuktikan bahawa gejala ponteng sekolah telah meningkat kepada sebelas peratus berbanding hanya 9 peratus pada tahun 2010. Gejala ponteng sekolah ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Semua pihak sama ada ibu bapa, guru sekolah dan juga masyarakat perlu seia dan sekata serta sederap melangkah bagi menangani masalah ini.

Pendahuluan Jenis Peribahasa.
Orang Melayu memang kaya dengan peribahasa yang mencakupi pelbagai aspek kehidupanAntara peribahasa  yang menggambarkan seseorang yang tidak mengenang budi dan jasa  ialahseperti kacang lupakan kulitdan sepertiulat lupakan daun”. Peribahasaseperti kacang lupakan kulitbermaksud  seseorang yang lupa akan  jasa orang yang menolongnya setelah menikmati kesenangan.Oleh itu sikap seperti ini perlu dikikis dalam hidup kita. Kita haruslah sentiasa menghargai dan berterima kasih atas segala jasa, pertolongan, dan pengorbanan orang lain kepada kita. Orang yang mengamalkan prinsip hidupseperti kacang lupakan kulittidak akan hidup bahagia, sama ada di dunia mahupun di akhirat. Berikut ini saya huraikan punca-punca pelajar tidak mengenang jasa ibu bapa.

Pendahuluan Jenis Sejarah.
Malaysia dan seluruh pelosok Nusantara mempunyai bahasanya yang tersendiri iaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa perhubungan atau “lingua franca’ sejak lebih 600 tahun yang lalu, lebih lama daripada bahasa Inggeris yang hanya bermula pada pertengahan kurun ke-16. Sejak tahun 1955, bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi negara. Pada tahun 1957, iaitu selepas merdeka, bahasa Melayu diisytiharkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara yang termaktub dalam perlembagaan. Namun begitu, para pencinta bahasa berasa terkilan kerana masyarakat kian meminggirkan bahasa Melayu dalam kehidupan mereka. Di bawah ini saya perjelaskan cara-cara untuk kita sama-sama memartabatkan bahasa Melayu.


Pendahuluan Jenis Gabungan.Tiga buah pondok telefon dibakar’, ‘sampah sarap bertaburan di pusat rekreasi’, dantandas awam diconteng dengan kata-kata lucah’. Begitulah bunyinya tajuk-tajuk berita yang sering dipaparkan di media massa. Sejak kebelakangan ini gejala vandalisme semakin berleluasa dalam masyarakat kita. Masalah sosial ini  tidak pernah lali daripada  kamus kehidupan masyarakat ekoran arus pemodenan yang semakin rancak.  Di sana-sini, kemudahan awam dirosakkan oleh segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan singkat akalnya. Persoalannya, adakah pembangunan dan kemajuan negara terpaksa mengorbankan kemudahan awam? Siapakah yang harus dipersalahkan? Oleh itu kerjasama daripada semua pihak amatlah diperlukan agar fenomena ini tidak semakin gawat. Janganlah apabila sudah terhantuk baru tengadah. Ketika itu, kita sudah terlambat untuk memperbetulkan keadaan.

No comments:

Post a Comment