Sunday, November 14, 2010

FOKUS SPM 2010 (NOVEL)Novel Konserto Terakhir dan Novel Bukit Kepong
(Teruskan Usaha Untuk Cemerlang)

TAJUK-TAJUK POPULAR NOVEL

1. Nilai (pengorbanan / tolong-menolong / bertanggungjawab / kegigihan)
2. Perwatakan watak sampingan (Pilih watak sampingan utama - yang rapat dengan watak utama)
3. Latar masyarakat (Perbezaan / Perbandingan / Kegiatan Ekonomi)
4. Teknik Plot (Saspens / Kejutan / Imbas Kembali / Monolog Dalaman)
5. Persoalan (Kepimpinan / bertanggungjawab / kegigihan)
6. Pengajaran (Sebagai jalan selamat, beri lebih daripada jumlah yang diminta)
7. Teguran pengarang / Kritikan Sosial
8. Peristiwa Menarik / Teladan
9. Latar Tempat (Perbandingan)
10. Plot (Permulaan / Peleraian / Klimaks)
11. Watak utama (Perwatakan / Cabaran / Perbandingan

Pilihan 1
Soalan 4(a):
Dalam sesebuah novel, watak utama memainkan peranan yang penting. Pada pendapat anda, apakah peranan yang dimainkan oleh watak utama dalam sesebuah novel.

Jawapan:
Novel yang saya kaji ialah Konserto Terakhir .Banyak peranan yang dimainkan oleh watak utama. Watak utama berperanan sebagai wakil pengarang untuk menyampaikan tema dan persoalan. Contohnya, watak Hilmi dalam novel Konserto Terahhir, mempunyai sifat-sifat peribadi yang tabah dan gigih berusaha untuk mencapai kejayaan. Sifat inilah yang menjadi persoalan pokok novel tersebut. Watak utama memainkan peranan penting dalam menghidupkan cerita. Hampir semua peristiwa melibatkan watak utama kerana watak utama menjadi fokus utama cerita. Contohnya, watak Hilmi memainkan peranan dari permulaan cerita hinggalah peringkat peleraian.
Watak utama juga berperanan untuk mengembangkan plot kerana perkembangan plot seiring dengan perkembangan perwatakan watak utama. Contohnya, watak Hilmi terlibat dengan peristiwa penting dari peringkat permulaan, perkembangan, perumitan, puncak, dan peleraian. Selain itu, watak utama berperanan menyampaikan mesej dan nilai peribadi yang diterangkan oleh pengarang. Contohnya, watak Hilmi digambarkan sebagai bersifat sabar, tabah menghadapi cabaran, jujur, dan bijaksana. Sifat-sifat inilah yang wajar dimiliki untuk menjadikan seseorang itu berjaya. Kejayaan Hilmi sebenarnya merupakan kejayaan impian pengarang.

Soalan 4(b)
Huraikan biodata pengarang novel bagi salah satu novel yang anda kaji.

Jawapan:
Novel yang saya kaji ialah Konserto Terakhir. Pengarang novel konserto terakhir ialah Abdullah Hussain. Beliau pada 25 Mac 1920, di Sungai Limau, Yan, Kedah. awalnya adalah di Sek.Melayu Sungai Limau sehingga lulus darjah 5.Kemudian,beliau menyambung pelajarannya di Sekolah Inggeris St.Michael (1932-33).Seterusnya, beliau bersekolah di Anglo Chinese School, Alor Star pada tahun 1935.Dari segi pekerjaan, beliau pernah sebagai Penolong Penjaga Setor di sebuah perusahaan bijih timah di Pahang pada tahun 1939,Pengarang Akhbar Sahabat (1941), Pengarang Majalah Puspa di Medan,pernah bekerja di Kem Tentera Sg.Petani dan juga sebagai Pegawai Penyelidik di DBP (1968). Dalam bidang beliau banyak menulis cerpen,novel,biografi, autobiografi,esei, kritikan, drama, dan sebagainya.Hasil-hasil karyanya yang lain adalah seperti Issabela (terjemahan),Orang Tua dengan Laut (terjemahan), dan banyak lagi. Sepanjang pelibatannya dalam bidang penulisan, beliau banyak meraih seperti memenangi Sayembara Mengarang Cerpen sempena Hari Buruh di Medan (1950), Peraduan Penulisan Cerpen Berunsur Islam anjuran Jabatan Perdana Menteri, SEA Write Award,dan kejayaan yang terbesar ialah beliau telah memenangi Sasterawan Negara ke-8

No comments:

Post a Comment