Saturday, August 27, 2011

Pengetahuan dan Kemahiran BahasaTulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaanya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

Latihan 1 :

1. pelopor = peneroka, pembuka jalan, pemula, pendahulu, peganjur, penggerak,
pengasas
2. pelosok = ceruk, penjuru, sudut, rantau
3. pesong = belok, mengalih percakapan, menyimpang dari aras sepatutnya,
menyimpang daripada tingkah laku
4. temasya = pesta, keramaian, parti
5. teladan = contoh, model, panduan, pedoman, panduan, nasihat, pengajaran
6. terampil= cekap, cergas, pantas, tangkas


Latihan 2 :

1. soal siasat
2. soal jawab
3. temu duga
4. temu bual
5. lemah lembut
6. lemah lesu

Latihan 3 :

1. terbang
2. penerbangan
3. berterbangan
4. menerbangkan
5. diterbangkan
6. menerbangi

Latihan 4 :

1. penat - penat-lelah
2. susah - susah-payah
3. bukit - bukit-bukau

No comments:

Post a Comment